Tulosta sivu

Kort på Svenska

Into - uppsökande ungdomsarbete och verkstadsverksamhet

Alla har rätt till delaktighet och en god vardag. Into hjälper dem som arbetar inom uppsökande ungdomsarbete och vid verkstäder att inspireras och inspirera i sitt arbete. De unga och vuxna som deltar i tjänsterna får stöd för att hitta sin egen väg. Det uppsökande ungdomsarbetet och verkstäderna erbjuder var och en möjlighet till ett liv på egna villkor.

Alla inspireras av något!

Into representerar fler än 270 verkstäder och 500 uppsökande ungdomsarbetare i Finland. Allt som allt arbetar nästan 2 500 experter inom det uppsökande ungdomsarbetet och vid verkstäderna. I tjänsterna deltar årligen över 47 000 unga och vuxna.

 

Arbetsverkstäderna i Finland

  • täcker över 90 % av kommunerna.
  • befrämjar framgångsrikt placering på arbetsmarknaden och studier.
  • stöder delaktighet och vardagskunskaper.
  • baserar sig på fungerande mångprofessionellt samarbete mellan samtliga sektorer.
  • förenar personlig handledning, arbetsuppgifter som stärker kunnandet och kamratstöd.

Svenskspråkiga publikationer

Effekter av arbetsverkstäderna 2018