Var hittas motivation?

Vad motiverar och inspirerar oss? I sin bloggtext reflekterar ULA-koordinator Daniel Åkermark kring frågan och är även inne på vad man ska göra om man känner att det är svårt att komma igång. Daniel jobbar på Resurscentret Föregångarna.

Det finns antagligen lika många svar på den frågan som det finns personer som råkar läsa rubriken och fortsätter läsa den här texten. Det som inspirerar mig kan rent av göra dig avslagen. I den här bloggtexten resonerar jag lite kring inspiration och motivation. Vad är det för skillnad? Varför verkar någon alltid hurtigt på gång medan igen hen fokuserar all sin energi på att vara stilla.

I livet finns det stunder där uppgiften inte känns vare sig inspirerande eller motiverande. Det är uppgifter av mindre och större omfattning som väntar på din insats. För många år sedan fick den nu tyvärr hädangångne svenska författaren Henning Mankell i en tv-soffa frågan om vad motiverar dig att skriva så många böcker, hur orkar du? Svaret kom rappt tillbaka, ”jag skriver för att jag måste, det har inget med att motivation att göra utan att den som tänker på motivation är en amatör”. Författarens svar raka svara lämnade kvar hos mig. Det finns alltså ingen orsak att gå runt och vänta på iden stora inspirationen som i sin tur gör dig motiverad. Det är istället uppe med tuppen som gäller och veva igång datorn alternativt vässa pennan och börja på. Böcker skrivs inte av sig själv. Varför väntar vi på att bli inspirerade?

I vårt verkstadsarbete möter vi ofta situationer där en deltagare/kund meddelar att nej jag är inte intresserad eller motiverad att göra något ja i vissa situationer inget alls. Den inre motivationen lyser tydligt med sin frånvaro. Vad göra, hur inspirerar du till action? Krasst sagt den enda vägen framåt är att börja på med någonting, det är svårt att spela ishockey utan att stå på skridskor för att skrinna behöver man ut på isen. Genom att börja på så kör du igång.  Nå, det är lättare sagt eller här skrivet än gjort. Tröskeln för att komma igång är ibland allt annat än låg.

Här kommer jag som ULA-koordinator in på verkstadens betydelse – det finns någon som på verkstaden frågar varför är du inte här, det ges inspirerande och motiverande input. Den dagliga verksamheten bokstavligen väcker en person och en förändring kan ske.  Det tar ofta tid och det får ta sin tid. Det är styrkan med verkstadsarbetet.

Utgångspunkten är att människans vilja väcks till liv genom motivation och då motivationen är stark frigörs en vilja till handling. Frågan blir då; vad motiverar oss? Är svaret på frågan så förenklat att detta bara skiljer sig från individ till individ? Det finns glädje och förväntan inför de uppgifter vi är motiverade för och människan känner vilja att lyckas, glädje men även förväntning och uppskattning. Det är (eller åtminstone var det under min ungdom?) exempelvis få sjuttonåringar som inte brann av motivation och förväntan inför sin 18 årsdag, detta eftersom den ger möjligheten till att bl.a. skaffa körkort.  Det är möjligt att träna sin motivation eller genom att göra / börja på så kommer insikten under resans gång att åhå det här är riktigt skoj.

Motivation är ett ord som ingår i dagligt tal. Det används ofta i negativa eller oönskade sammanhang. I undervisningen används det ofta om eleverna är okoncentrerade och håller på med annat än det som står på programmet, då talas det ofta om brist på motivation. I kriminella sammanhang frågar man ofta om motivet bakom ett brott, vad vill den misstänkte uppnå. Detta antyder att motivation är ett begrepp vi vanligen använder om förhållandevis målinriktade handlingar.  Det kan konstateras att motivation är ett centralt begrepp i vårt samhälle. Var en av oss söker och hittar den på eget vis.

Daniel Åkermark
ULA-koordinator
Resurscentret Föregångarna

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry