VANUPO on julki – miten nuoria tuetaan? 

Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma VANUPO on valtioneuvoston hyväksymä hallituskausiin sidottu poikkihallinnollinen asiakirja, jonka perusteella edistetään nuorten kasvu- ja elinoloja. Ohjelma julkistettiin viime viikolla. Sen valmistelu oli pahasti myöhässä ja julkaisuajankohta on vasta lähes vuoden hallituksen aloittamisen jälkeen. Tässä blogissa Inton toiminnanjohtaja Timo Kontio arvioi tuoretta VANUPO:a.

VANUPO oli laajalla kuulemiskierroksella valmistelun kuluessa. Lausuntoja annettiin parisataa. Ohjelma siis tunnistetaan ja koetaan Suomessa tärkeäksi. 

Luonnosvaiheessa VANUPO oli kovin hajanainen, eikä se lausuntokierroksen myötä juurikaan muuttunut. Inton näkökulmasta keskeisiä ongelmia oli ja on edelleen kaksi. Ohjelman ikärajaus, joka päättyy 25 ikävuoteen ja poikkihallinnollisesta tehtävästä huolimatta kovin kevyelle jäävä huomio nuorten itsenäistymisvaiheen keskeisiin tukitarpeisiin. 

Nuoruuteen kuuluvat olennaisina osina epävarmuus, muutokset ja siirtymät elämässä. Nuoret muuttavat ensin omilleen ja tämän jälkeenkin tiheästi kodista toiseen. Opiskelu, työllistyminen ja oman elämän vastuunkanto ovat tärkeinä tehtävinä jokaisella. Näissä nuoret tarvitsevat tukea ja apua hyvin usein.

Timo Kontio

Ohjelma kuitenkin ohittaa valtaosan nuorten elämänpolun kapeikot joko kokonaan tai kevyellä huomiolla.

Esimerkiksi velkaantumisriski mainitaan uhkatekijöissä ohjelman taustaosiossa, mutta siihen ei tarjota mitään ratkaisuksi. Työllistymistä halutaan kyllä tukea, mutta ainoita konkreettisia keinoja on yksilöllisen suunnitelman tekeminen ja Ohjaamojen vahvistaminen. Ohjaamo-verkosto ei kuitenkaan kata kuin osan Suomea, eli pelkästään niiden varaan työllistymisen tukea ei voi rakentaa.

Vaikuttaa siltä, että opetus- ja kulttuuriministeriö ei ole saanut tukea muilta hallintokunnilta ohjelman valmistelussa. Toivottavasti tämä ei tarkoita sitä, etteikö esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriö olisi sitoutunut ohjelman toteuttamiseen.

Timo Kontio

Orpon hallitusohjelmassa kiinnitettiin huomiota nuorisoasioista vastaavan ministerin keskeistä roolia nuoria koskevan politiikan omistajana. Tämä ei kuitenkaan nyt näytä toteutuvan.

Hallitusohjelmassa myös päätettiin tuottaa laaja-alainen nuorten hyvinvointia käsittelevä ohjelma. Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt, että tämä ohjelma on sisällytetty nyt hyväksyttyyn VANUPO:on.

VANUPO on hyvä ja tunnustettu väline nuorisopolitiikan ohjaamiseen, mutta hallitusohjelman kirjausta se ei rehellisesti sanottuna täytä. Hallitus on kiinnittänyt paljon huomiota viime kuukausina esimerkiksi alkoholin myynnin vapauttamiseen ja polttoaineen hinnan alentamiseen. Nyt olisi aika kääntää katse nuoriin ja yli hallintorajojen kirjata selkeä suunnitelma sille, miten Suomesta tulevaisuuden vastuunkantajat saavat ansaitsemansa huomion.

Timo Kontio

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry