Valtakunnallinen työpajayhdistys hakee kahta asiantuntijaa Kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskukseen

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry on työpaja-ammattilaisten vuonna 1997 perustama järjestö, jonka tehtävänä on vahvistaa työpajojen ja etsivän nuorisotyön toimintaedellytyksiä sekä niissä työskentelevien ammattilaisten osaamista. Yhdistys toimii työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön kattojärjestönä. Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

Valtakunnallinen työpajayhdistys on valittu yhdeksi opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisoalan osaamiskeskukseksi kaudelle 2020–2023. Yhdistys koordinoi Kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskusta, jonka yhteenliittymässä ovat mukana myös Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry, Mieli Suomen Mielenterveys ry sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK – Juvenia – nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus.

Etsimme nyt kahta asiantuntijaa Kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskukseen vastaamaan työpajatoiminnan opinnollistamisesta sekä Aikalisä-toiminnasta ja sidosryhmäyhteistyöstä.

Tarjoamme työyhteisön, jossa on vahvaa asiantuntemusta sekä innostusta etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan kehittämiseen. Yhdistyksen nimi ja brändi on uudistumassa ja työstämme reippaalla otteella uutta strategiaa tuleville vuosille.

Asiantuntija työpajatoiminnan opinnollistaminen

määräaikaiseen työsuhteeseen 31.3.2021 asti. Osaamiskeskuksen valtionavustus myönnetään vuodeksi kerrallaan, työsuhdetta on mahdollista jatkaa rahoituksen vahvistuttua.

Asiantuntijana vastaat työpajatoiminnan oppilaitosyhteistyön ja uusien yhteistyömuotojen kehittämisestä, jotta yhä useampi työpaja pystyy tunnistamaan oppimisympäristöjään, lisäämään osaamisen tunnistamisvalmiuksiaan sekä vahvistamaan yhteistyötä koulutuksen järjestäjien kanssa. Kehittämisessä jatketaan vuosina 2017-2019 toteutetun Työpajatoiminnan opinnollistaminen -hankkeen työtä.

Asiantuntija

 • vastaa työpajatoiminnan oppilaitosyhteistyön ja uusien työmuotojen kehittämisestä
 • vastaa aihealueeseen liittyvän tiedon tuottamisesta (kyselyt, haastattelut, selvitykset)
 • vastaa opinnollistamiseen ja oppilaitosyhteistyöhön liittyvästä sidosryhmäyhteistyöstä ja toimii yhteistyössä alueellisten verkostojen kanssa
 • vastaa työpajatoimijoiden oppimisympäristöihin liittyvästä kouluttamisesta ja konsultoinnista
 • vastaa osaamisen tunnistamisen käytäntöjen jalkauttamisesta työpajoille
 • tuottaa tukimateriaalia ja koulutusmateriaalia
 • viestii aktiivisesti työstään

Odotamme hakijalta

 • soveltuvaa koulutusta
 • erinomaisia vuorovaikutustaitoja ja verkostoissa toimimista, myös etänä
 • hyvää suullista ja kirjallista ilmaisua
 • hyvää työpajatoiminnan ja toimintaympäristöjen tuntemusta
 • hyvää ymmärrystä osaamisen ja oppimisympäristöjen tunnistamisesta työpajoilla sekä opinnollistamisen työkaluista
 • hyvää suomalaisen koulutusjärjestelmän ja tutkintorakenteen tuntemusta
 • ruotsin kieli katsotaan eduksi
 • matkustusvalmiutta

Työ alkaa 1.7.2020 tai sopimuksen mukaan. Työn tekopaikka on Helsinki.

Tiedusteluihin vastaa Herttaliisa Tuure 27.5. klo 10-12, 29.5. klo 10-12 ja 4.6. klo 9-14 p. 040 760 1779. Hakemus palkkatoivomuksineen ja ansioluetteloineen täytetään 5.6.2020 mennessä https://link.webropolsurveys.com/S/6FB524364918D536. Haastattelut järjestetään valituille Helsingissä / etänä 15.6., 17.6. ja 18.6.

Asiantuntija Aikalisä-toiminta ja sidosryhmäyhteistyö

määräaikaiseen työsuhteeseen 31.3.2021 asti. Osaamiskeskuksen valtionavustus myönnetään vuodeksi kerrallaan, työsuhdetta on mahdollista jatkaa rahoituksen vahvistuttua.

Aikalisä-toiminnan asiantuntijana vastaat toimintaan liittyvästä perehdytyksestä, materiaalien päivityksestä, viestinnästä sekä toiminnan kehittämisestä yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämän Aikalisä-toiminnan yhteistyöryhmän kanssa. Tehtävääsi kuuluu Aikalisä-toiminnan ohjaajien kouluttajakoulutukset. Asiantuntijana kehität ja vahvistat sidosryhmäyhteistyötä sekä työpajojen, etsivän nuorisotyön ja Ohjaamojen välistä yhteistyötä Ohjaamoja koordinoivien tahojen kanssa.

Asiantuntija

 • on aktiivinen toimija verkostoissa
 • kehittää työpajojen, etsivän nuorisotyön ja Ohjaamojen välistä yhteistyötä eri verkostoissa
 • kehittää yhteistyötä työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön liittyvien valtakunnallisten sidosryhmien kanssa
 • jakaa tietoa etsivästä nuorisotyöstä ja työpajatoiminnasta ja osallistuu yhteiskehittämiseen verkostotoimijoiden kanssa
 • vastaa Aikalisä-toiminnan ohjaajien kouluttajakoulutuksista
 • vastaa Aikalisä-toiminnan perehdytyksistä alueellisesti ja valtakunnallisesti
 • vahvistaa yhteistyötä Siviilipalveluskeskuksen ja Puolustusvoimien kanssa
 • vahvistaa Aikalisä-toiminnan viestintää ja vastaa materiaalin tuotannosta
 • viestii aktiivisesti työstään

Odotamme hakijalta

 • soveltuvaa koulutusta
 • erinomaisia vuorovaikutustaitoja ja verkostoissa toimimista, myös etänä
 • hyvää suullista ja kirjallista ilmaisua
 • hyvää etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan tuntemusta
 • hyvää Aikalisä-toiminnan tuntemusta
 • kokemusta kouluttajien kouluttamisesta
 • hyvää palveluverkoston tuntemusta
 • ruotsin kieli katsotaan eduksi
 • matkustusvalmiutta

Työ alkaa 1.7.2020 tai sopimuksen mukaan. Työn tekopaikka on Helsinki.

Tiedusteluihin vastaa Herttaliisa Tuure 27.5. klo 10-12, 29.5. klo 10-12 ja 4.6. klo 9-14 p. 040 760 1779. Hakemus palkkatoivomuksineen ja ansioluetteloineen täytetään 5.6.2020 mennessä https://link.webropolsurveys.com/S/5DD4A54A95AB80BA. Haastattelut järjestetään valituille Helsingissä / etänä 11.6., 15.6. ja 18.6.

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry