Uusi opas tarjoaa työkaluja kestävä toiminnan ja kiertotalouden käsittelyyn  

Kiertotalous, vastuullisuus ja kestävä toiminta ovat jo arkea työelämässä. Tässä blogissa Kiertotaloudesta kasvua -hankkeen projektisuunnittelijat Tuija Hyyrynen ja Aurora Juntunen valottavat aihetta uraohjauksen näkökulmasta. Hankkeessa on tuotettu Työkaluja kestävän työelämän uraohjaukseen –opas, joka sisältää asiakastyössä kertyneet opit ja oivallukset uraohjaajille ja ohjaustyötä tekeville.

Olemme työelämässä siirtymässä kiertotalouteen ja se tulee muuttamaan työtä ja työn tekemisen tapoja. Jo nyt nuorten aikuisten työelämää koskevat arvot ja toiveet ovat muuttuneet. Hämeen ammattikorkeakoulun kesällä 2023 teettämä kyselytutkimus (HAMK tutki nuorten huolia ja törmäsi tuttuun listaan – Aino Mäkeä, 18, pännii tyhjä puhe ilman tekoja: ”Olisi mahtavaa päästä omalla työpanoksella vaikuttamaan” (yle.fi)) osoittaa, että yhä useampi nuori miettii kestävään työelämään liittyviä teemoja ja haluaa vaikuttaa maailmaan oman työn kautta. 

Omien arvojen mukainen työ ja mahdollisuus tehdä kestäviä valintoja on monelle tärkeää. Työntekijät, työnhakijat ja työnantajat pohtivat yhä useammin, miten työpaikalla tehty työ vaikuttaa ympäristöön sekä yhteiskuntaan ja haluavat toimia vastuullisesti. 

Jo hankkeen aikana työelämä on muuttunut huomattavasti. Kokemuksemme mukaan yhä useammat työnantajat miettivät toimintansa kestävyyskysymyksiä ja kiertotalous koetaan tärkeänä aiheena. Myös työelämään liittyvien tukipalvelujenkin on pysyttävä ajan tasalla. 

Lapsia, nuoria sekä aikuisia koulutus- ja urapolulla ohjaaville kestävään työelämään liittyvä osaaminen on muutoksessa keskeistä.  Ajantasainen tieto auttaa yksilöä tekemään omaa tulevaisuutta koskevia päätöksiä myös koulutuksen osalta. 

Jokaisella meillä on taitoja, joita tarvitaan kestävämmän huomisen rakentamiseen. 

Kiertotaloudesta kasvua -hankkeessa tavoitteena onkin ollut tehdä kiertotaloudesta työelämätaito ja kilpailuvaltti, erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa oleville työnhakijoille. Tätä edistämään koottu opas on nyt kaikkien käytettävissä hankkeen nettisivuilla www.kiertotaloudestakasvua.fi

Vihreä siirtymä ja kestävä työelämä tarvitsevat meidän kaikkien panosta ja osaamista. Tehdään tätä työtä yhdessä! 

Tuija Hyyrynen ja Aurora Juntunen 
KIERTO-hankkeen projektisuunnittelijat 

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry