Työpajatoiminta Ukrainan pakolaisten tukena

Työpajatoimijat ympäri Suomea haluavat tarjota ammatillista osaamistaan ja yhteisöä Ukrainan pakolaisten tueksi. Yhteistyön voi käynnistää olemalla yhteydessä oman alueen työpajaan. Into on lähestynyt aiheesta Maahanmuuttovirastoa ja Suomen Punaista Ristiä.

Työpajatoimijat ympäri Suomea haluavat tarjota ammatillista osaamistaan ja yhteisöä Ukrainan pakolaisten tueksi. Työpajatoiminta vahvistaa valmennuksen ja merkityksellisen tekemisen avulla nuorten ja aikuisten elämänhallintaa ja työelämävalmiuksia. Työpaja on valmennusyhteisö, jonka tavoitteena on tukea hyvinvointia, tunnistaa osaamista ja valmentaa kohti koulutusta ja työtä. Valmennus työpajalla on tavoitteellista, valmentautujan tarpeiden mukaista tukemista sekä taitojen ja osaamisen kehittämistä.

Työpajatoiminta on tarkoitettu nuorille ja aikuisille, jotka tarvitsevat tukea löytääkseen oman polkunsa. Nuorten työpajatoiminta on suunnattu erityisesti alle 29-vuotiaille.

Työpajatoiminta

Työpajalla voi vahvistaa omaa arjenhallintaansa ja toimintakykyään. Työpajatoiminta tarjoaa myös tukea jatkopolun löytämiseen. Työpajalla voi kokeilla uutta ammattialaa, kasvattaa ammatillista osaamista ja vahvistaa työelämä- ja työyhteisötaitojaan. Työpaja voi toimia vaihtoehtoisena oppimisympäristönä tutkinnon tai tutkinnonosan suorittamisessa.

Työpajatoiminta perustuu monialaiseen yhteistyöhön nuoriso-, työllisyys-, koulutus- ja sote-palveluissa.

Työpajatoiminta

  • vahvistaa arjenhallintaa ja toimintakykyä sekä tukee jatkopolun löytämistä.
  • vahvistaa valmentautujien sosiaalisia taitoja ja kykyä toimia ryhmässä.
  • kasvattaa ammatillista osaamista sekä edistää työelämä- ja työyhteisötaitoja.
  • tukee valmentautujaa avoimille työmarkkinoille työllistymisessä ja työssä pysymisessä.

Työpajatoimijat ympäri Suomea

Työpajatoimintaa järjestetään noin 90 prosentissa Suomen kunnista kunnan, järjestöjen tai säätiöiden järjestämänä. Yleisimmin työpajoilla toteutettavat palvelut ovat kuntouttava työtoiminta, työkokeilu, palkkatuettu työ ja sosiaalinen kuntoutus.

Yhteistyön käynnistämiseksi yhteydenotto alueen omaan työpajaan on ensimmäinen askel. Työpajoilla on ammattitaitoa ja kokemusta työskentelystä haavoittuvassa asemassa olevien nuorten ja aikuisten kanssa.

Työpajojen yhteystiedot löytyvät Inton verkkosivuilta.

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry