Työpajan nuoret olivat mukana Jäätikkövaellus-pelin kehityksessä

Tässä blogissa yksilövalmentaja Jenni Peräaho Palvelukeskus Telakan työpajatoiminnasta kuvaa prosessia, jossa nuoret kehittivät Jäätikkövaellus-peliä. Kehitysprojekti antoi työpajan nuorille tunteen vaikuttamisesta ja auttoi pohtimaan mielenterveyteen liittyviä ilmiöitä ja stigmoja. Jutusta löydät myös lisätietoa pelistä.

Erilaiset mielenterveyden haasteet voivat synnyttää nuorelle virheellisiä uskomuksia siitä, minkälaista elämää hän voi tavoitella. Ikävät kokemukset voivat saada nuoren myös pienentämään toiveitaan. Nuorten parissa toimivan ammattilaisen tärkeänä tehtävänä on muistuttaa, että jokaisella oikeus tavoitella juuri sellaista elämää kuin itse kokee hyväksi. Huolimatta mahdollisista mielenterveyden haasteista.

Keskeisinä nuoren kanssa vahvistettavina teemoina esiin nousevat tällöin yhteys muihin, toivo, positiivinen minäkuva, elämän merkityksellisyys ja oman elämän hallinnan tunteen vahvistaminen.

Jäätikkövaellus-peli tarjoaa tietoa mielenterveydestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä tukien mielenterveyttä ja pyrkien ehkäisemään mielenterveyden ongelmia. Pelin sisällöissä painottuvat mielenterveyden häiriötä sairastavien nuorten ja nuorten aikuisten mielenterveyden vahvistamisen näkökulmat toipumisorientaation viitekehystä mukaillen. Pelissä edetään kysymyskortteihin vastaamalla kohti jäävuoren huippua, joka symboloi omaa, itselle merkityksellistä elämää.

Tutustu Jäätikkövaellus-peliin ja lähtekää nuorten kanssa yhteiselle vaellukselle:

Pelin löydät tämän linkin takaa

Pelin kehittämisessä olivat mukana nuoret itse!

Työskentelen hankkeessa, jossa tarjoamme lastensuojelun sijais-, tai jälkihuollon piirissä oleville nuorille kohdennettua työpajatoimintaa. Saimme vuosi sitten pyynnön lähteä mukaan kehittämisavuksi Mieli ry:n mielenterveysteemaiseen lautapeliin. Syyskuussa 2022 avasimme saadun kassin ja edessämme oli tulevan pelin prototyyppi: käsin tehty, laminoitu pelialusta ja iso pino kysymyskortteja.

Vaihe 1: Pelatkaa

Tutustuimme kysymyksiin ja pelin kulkuun ensin työporukalla, ja totesimme, että peli on juuri sopiva asiakasnuorillemme.

Nuorten kanssa pelatessa sovimme heti, että tässä pelissä ei etsitä voittajia. Nimellistä vuorta ei ole tarkoitus valloittaa, vaan keskitytään pelaamaan nimenomaan kehittämismielessä. Harvalle heistä on annettu vaikuttamisen mahdollisuutta, joten he olivat todella innoissaan päästessään mukaan kehittämistyöhön. Pienen alkujännityksen jälkeen tunnelma vapautui.

Kun ohjaajat laittoivat myös itsensä peliin vastaamalla muutamaan ”vaikeampaan” kysymykseen, alkoivat myös nuoret pohtia yhteistuumin eri aihealueiden kysymyksiä, ja pääsivät täysillä kehittämisen imuun. Näimme myös maitopurkeista askarrellun prototyypin kuvia, ja kuvittelimme miltä peli tulee näyttämään.

Kirjasimme nuorilta tulleet palautteet ylös ja välitimme ne eteenpäin pelin suunnittelutiimille jääden odottamaan kehitystyön tulosta.

Vaihe 2: Puhukaa nuorta

Helmikuussa 2023 saimme tarkasteltavaksi lautapeliin valikoituneet kysymykset. Meitä pyydettiin ”nuorisokielellistämään” niitä sekä merkitsemään kysymykset, jotka eivät nuorten mielestä sopineet syystä tai toisesta kysyttäväksi.

Tiukka raati kokoontui pöydän ympärille pohtimaan. Oli hauska huomata, miten eri sanat toivat nuorille eri mielleyhtymiä. Heidän ollessa kotoisin ympäri Suomen ei kielimuureiltakaan eri murteiden takia voitu välttyä. Suurin keskustelu saatiin aikaan sanasta ”mielenterveys” ja sen käytöstä.

Sana ja sen ilmiöt eivät itsessään ole asiakasnuorillemme mörkö, vaan jokapäiväistä realismia. Heidän tuntui olevan vaikea käsittää, miten se edelleen tänä päivänä on stigma, josta voi olla vaikea puhua.

Vaihe 3: Miltä näyttää?

Maaliskuussa 2023 saimme vielä pelin tulevasta grafiikasta maistiaisen, ja asiakasnuoremme pääsivät antamaan siitä kommentteja. Tällöin selvisi myös peliin valikoitunut jäätikköteema ja prototyypin vuori konkretisoitui. Pelihahmon androgyynisuus oli ehdoton. Myös pelin värimaailma toimi. Hillityt värit poistivat liian lapsekkaan vaikutelman.

Tänään on kulunut vuosi kehitystyön alusta ja saimme valmiin pelin käsiimme juuri sopivasti. Ensi viikolla järjestämme kaikkien vanhojen asiakkaiden reunionin. Siellä peli pääsee tositestiin sekä pääsemme näyttämään konkreettisesti nuorille, miten heidän mielipiteensä on otettu huomioon suunnittelussa.

Tämä osoittaa heille, että vaikuttamismahdollisuuksia on!

Jenni Peräaho                       
Yksilövalmentaja
Palvelukeskus Telakka

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry