TPY valittiin kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskukseksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt nuorisoalan osaamista ja asiantuntijuutta valtakunnallisesti kehittävistä osaamiskeskuksista. Valtakunnallinen työpajayhdistys valittiin vastaamaan kohdennetun nuorisotyön kehittämisestä. TPY:n hallinnoimaan yhteenliittymään kuuluvat Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry, Mieli Suomen mielenterveys ry sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Juvenia – nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. 

Kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskuksen tavoitteena on

  • kehittää nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön sisältöjä, erityisesti nuorten päihteiden käytön ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi sekä mielenterveyden tukemiseksi.
  • vahvistaa nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön yhteistyötä Ohjaamojen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.
  • vahvistaa Aikalisätoiminnan koordinaatiota ja osaamista.

Osaamiskeskusten tehtävänä on kehittää ja edistää nuorisoalan osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua. TPY:n lisäksi osaamiskeskustehtävä myönnettiin Lahden kaupungin, Suomen Partiolaiset ry:n, Nuorten Akatemia ry:n, Helsingin kaupungin sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy:n hallinnoimille, useamman yhteisön yhteenliittymille. 

Tiedotamme kevään kuluessa lisää kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskuksen käynnistymisestä ja tulevasta toiminnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote nuorisoalan osaamiskeskuksista

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry