Toivomme joululahjaksi jatkuvuutta ja toimintaedellytyksiä 

Luonto osaksi nuorten hyte-palveluita -hankkeen ammattilaiset istahtivat yhteisen pöydän ääreen ja kirjoittivat kirjeen joulupukille. Mitä yhteistä toivoivat Heli Siirilä ja Martta Ylilauri Vaasan yliopistosta sekä Sanna Vinblad ja Leena Välimaa Lapin ammattikorkeakoulusta? Tietenkin sitä, että etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan rahoitusleikkaukset perutaan.

Rakas joulupukki! Toivomme lahjaksi Suomen kunnissa ja kaupungeissa tehtävälle etsivälle nuorisotyölle ja työpajatoiminnalle toiminnan jatkuvuutta ja toimintaedellytyksiä. Lisäksi toivomme, että näissä työmuodoissa, niiden arjen rutiineissa, olisi yhä enemmän luontolähtöistä toimintaa. 

Toivomme näitä useista syistä. Etsivät ja työpajat auttavat nuoria kehittymään tasapainoisiksi, toiveikkaiksi ja vastuullisiksi aikuisiksi. Ne auttavat nuorta löytämään oman polkunsa, asettamaan tavoitteita ja löytämään keinoja niiden saavuttamiseen sekä tukevat nuoria heidän elämänsä haasteissa.  

Tämä on sitä ennaltaehkäisevää työtä, joka onnistuessaan pienentää tulevaisuuden sote-kuluja sekä saa nuoria valmistumaan opiskelupaikoista. Se saa siirtymään töihin, ansaitsemaan omaa elantoaan ja tavoittelemaan haaveitaan.  

Oma juttu tuo pystyvyyden tunnetta 

Harrastamisen Suomen malli tavoittelee jokaiselle nuorelle maksutonta ja mieluisaa harrastusta. Malli on tavoittanut paljon nuoria, muttei jokaista. Etenkään niitä nuoria, jotka ovat koulutuksen ulkopuolella. Ja monella harrastaminen loppuu, kun peruskoulu päättyy. Matalan kynnyksen, lähes kynnyksetön, työ auttaa niitäkin nuoria, joille oma laji tai juttu ei löytynyt.  

Oman jutun löytyminen on tärkeää, sillä se kasvattaa osaamista ja itseluottamusta.  

Miksi toivomme etsivän nuorisotyön ja työpajojen arkeen lisää luontotoimintaa? Luonto ja eläinten hoitaminen auttavat niin nuoria kuin aikuisia monin tavoin ja ikään kuin huomaamattakin.  

Stressitasot laskevat ja luottamuksellinen keskusteluyhteys voi avautua etsivän nuorisotyöntekijän tai työpajavalmentajan kanssa jo ensimmäisellä tapaamisella. Luontotoiminta voi helpottaa ahdistusta, sosiaalista jännittämistä ja kohentaa mielialaa. Luonto vahvistaa tasavertaisesti ja se helpottaa myös ryhmäytymistä muiden nuorten kanssa.  

Luonto ikään kuin riisuu rooleja.  

Se on lähellä ja ekoteko 

Hyvinvointialueiden mukaan nuoret oireilevat entistä vaikeammin, mielenterveyspalveluihin ja nuorten psykiatrisille osastopaikoille on pitkiä jonoja. Keinoja mielenterveyshaasteiden vähentämiseen todella tarvitaan.  

Nuoret kokevat ilmastohuolia ja haluavat toimia kestävästi. Tällöin kasvanut kokemus ja ymmärrys luonnosta auttaa vähentämään ilmastoahdistusta. Nuorten kanssa työskentelevillekin luontoympäristö toimii työhyvinvointia lisäävänä tekijänä – tuulen humina tai laineiden liplatus rentouttaa, niin työssä kuin vapaa-ajalla.  

Luontoon pääsee helposti maksuttakin. Hyötyjen toteutuminen edellyttää kuitenkin paikalla olevia aikuisia sekä osaamista nuoren ohjaamiseen ja rinnalla kulkemiseen. Ja tähän tarvitaan taloudellista resurssia. 

Etsivälle nuorisotyölle ja työpajatoiminnalle esitetään valtion budjetissa leikkauksia, joka leikkaisi palveluita noin 6 000 nuorelta. Tämä ei ole kestävä yhtälö, vaan kustannukset moninkertaistuvat nuorten tulevaisuuden korjausvelaksi. 

Toivomme siis, etteivät etsivään nuorisotyöhön ja työpajatoimintaan esitetyt budjettileikkaukset toteudu.   

Jouluterveisin Luonto osaksi nuorten hyte-palveluita –hankkeesta, 

Heli Siirilä, Vaasan yliopisto 

Sanna Vinblad, Lapin ammattikorkeakoulu 

Leena Välimaa, Lapin ammattikorkeakoulu 

Martta Ylilauri, Vaasan yliopisto 

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry