TEM suosittaa työkokeilun ja kuntouttavan työtoiminnan toteuttamista etäyhteyksin

Valtakunnallinen työpajayhdistys on kysynyt työ- ja elinkeinoministeriöstä (TEM) tarkennusta toimenpiteiden toteuttamisesta koronaepidemian aikana. Linjauksista on aiemmin ollut ristiriitaista tietoa ja käytännöt ovat vaihdelleet.

TEM suosittaa, että toimenpiteitä, kuten työkokeilua ja kuntouttavaa työtoimintaa, jatketaan ja toteutetaan vaihtoehtoisin tavoin, kuten etäyhteyksin. TEM on ohjeistanut TE-toimistoja aiheesta sisäisellä ohjeistuksella.

Lisätiedot:  Reetta Pietikäinen, p. 010 279 2723, reetta.pietikainen@tpy.fi

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry