Sosiaalinen vahvistaminen on näkymätön, mutta yksi keskeisimpiä työtehtäviämme

Kuinka pääosin yksilöllisiin kontakteihin nuorten kanssa keskittyvä etsivä nuorisotyö voi vahvistaa sosiaalista luottamusta ja osallisuutta? Lahden etsivän nuorisotyön Anni Häkkinen ja Anni Möller kommentoivat dosentti Antti Maunun kirjoitusta sosiaalisten taitojen ja osallisuuteen ohjaamisen merkityksestä ja kertovat Kellarikahvilasta, joka toimii nuorten, eli keltsulaisten, tekemien suunnitelmien mukaisesti.

KUVA © Laura Oja / Noon Kollektiivi

Antti Maunu on todella osuvasti osannut pukea sanoiksi juuri sitä näkymätöntä työtä, jota me niin paljon etsivässä nuorisotyössä teemme ja jota esimerkiksi Sovari-kyselyillä on pyritty tuomaan esiin. Etsivässä nuorisotyössä sosiaalinen vahvistaminen on keskeinen työtehtävämme, ja siihen liittyen pyrimme muun muassa lisäämään ja vahvistamaan nuoren sosiaalista luottamusta. Työmuodon periaatteet, nuorilähtöisyys, vapaaehtoisuus ja seinättömyys, tarjoavat luottamuksen rakentamiseen monipuolisia mahdollisuuksia ja menetelmiä.

Etsivällä nuorisotyöntekijällä on mahdollisuus muodostaa nuoren kanssa nuoren sosiaalista luottamusta vahvistava vuorovaikutussuhde. Kiireettömyys mahdollistaa sen, että vähäisen sosiaalisen luottamuksen aiheuttama kipuilu ja vaikeus luottaa ihmisiin voi vähitellen muuttua luottamukseksi pienten onnistumisen kokemusten kautta. Sosiaalisen luottamuksen kasvu auttaa nuorta huomaamaan oman toimijuuden mahdollisuudet ja siten nuori voi huomata olevansa päätäntävaltainen oman elämänsä suunnasta.

Etsivän nuorisotyön Kellarikahvila – nuorten oma turvallinen ja hyväksyvä tila

Lahdessa toimii kerran viikossa, torstaisin klo 18-21, Kellarikahvila, joka on nuorten aikuisten oleskelu- ja kohtaamispaikka. Sitä ohjaa etsivän nuorisotyön palveluohjaajat, mutta toiminta on kuitenkin erillään varsinaisesta etsivästä nuorisotyöstä. Kellarikahvilan kävijämäärät ovat kasvaneet jatkuvasti ja vakiintuneet syksyn 2022 aikana noin 30 nuoreen aikuiseen per ilta.

Kellarikahvila toimintana on oiva esimerkki siitä, miten nuoret ovat vahvistuneet ja heidän sosiaalinen luottamuksensa lisääntynyt. Olemme panostaneet paljon tilan turvalliseen ja hyväksyvään ilmapiiriin, jonka seurauksena mahdollisuudet sosiaalisen luottamuksen vahvistumiselle ovat lisääntyneet. Olemme pyrkineet tarjoamaan jokaiselle kävijälle mahdollisuuden omanlaiseen osallisuuteen Kellarikahvilassa. Osallisuuden kautta yksittäisen kävijän, eli ”keltsulaisen”, kokema merkityksellisyys vahvistaa myös sosiaalista luottamusta.

Kellarikahvilassa olemme päässeet todistamaan huikeita kasvutarinoita ja silmin nähtävää sosiaalisen luottamuksen lisääntymistä. Tästä selkeänä osoituksena olemme nähneet nuorten sosiaalisten- ja vuorovaikutustaitojen kehittyneen toiminnan aikana. Nuoret, joita on saatettu pitää haastavina muissa palveluissa, ovatkin olleet Kellarikahvilan kannalta oleellisia turvallisen ja hyväksyvän ilmapiirin ylläpitäjiä. Haastava käyttäytyminen muissa palveluissa on saattanut johtua esimerkiksi siitä, etteivät he ole tulleet niissä kuulluiksi.

Kellarikahvilassa nuoret ovat ottaneet tilan niin omakseen, että he heijastavat turvallista ja hyväksyvää ilmapiiriä muihin kävijöihin. Lisäksi nuoret ovat olleet todella halukkaita myös kehittämään Kellarikahvilatoimintaa. Tätä varten Kellarikahvilalla myös on keltsulaisista koostuva, vuosittain vaihtuva ohjausryhmä. Ohjausryhmä suunnittelee, kehittää ja arvioi toimintaa sekä vaikuttaa lahtelaisten nuorten asioihin eri kanavien kautta.

Oma kokemuksemme onkin, että etsivällä työllä on mahdollisuuksia tukea nuorten sosiaalista vahvistumista ja tietä kohti osallisuutta. Meillä on mahdollisuus vastata ajankohtaisiin tarpeisiin ja pystymme muokkaamaan työmme sisältöä melko joustavasti nuorilta esiin tulevien toiveiden mukaisiksi.

Seuraa Kellarikahvilaa Instagramissa: https://www.instagram.com/kellarikahvila

Anni Häkkinen ja Anni Möller
Lahden kaupungin nuorisopalvelut
Nuorten tukipalvelut, etsivä nuorisotyö

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry