Pitkäaikaistyöttömät uudistusten uhreina

Sote-uudistuksessa vähemmälle huomiolle jäänyt asia on kuntouttavan työtoiminnan siirtyminen kunnilta hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle. Mäntyharjulla työpaja on ollut rajapintapalvelu, jossa olemme yhdistäneet sosiaalihuoltolain mukaisen sosiaalipalvelun ja työttömyysturvalain mukaisen työllistymistä edistävän toiminnan. Mäntyharjun aikuisten työpajatoiminta on ollut perustamisesta lähtien tiivis osa kunnan työllisyydenhoitoa. Kuntouttavan työtoiminnan moniammatillinen ohjaus on sekä tukenut ja ylläpitänyt asiakkaiden työkuntoa, että ohjannut asiakasta aktiivisesti löytämään eteenpäin suuntaava, parhaimmassa tapauksessa työllistymiseen johtava polku. Mäntyharjun kunnan työllisyyskoordinaattori Virpi Maaranen valottaa sote-uudistuksen vaikutuksia.

Olen jokseenkin hämmästyneenä seurannut niin sote-, kuin myös TE2024-uudistusta. Nämä jo itsessään valtavat muutokset tehdään lähes päällekkäin ja suuntaviivat rakennetaan siellä, missä ruohonjuuritason toimijoiden ääni ei tunnu kuuluvan. Tällä hetkellä työpajamme tarjoama kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen kuntoutus vastaavat hyvin niiden asiakkaiden tarpeisiin, jotka tarvitsevat ensin arjenhallinnan ja toimintakyvyn vahvistamista edetäkseen koulutus- ja työllistymispolulla. Meillä on hienoja esimerkkejä siitä, kuinka pitkäjänteinen tuki on kasvattanut asiakkaan itsetuntoa ja tulevaisuudenuskoa. Moni on usean vuoden jälkeen löytänyt motivaation opiskeluun ja sitä kautta työhön.

Ilman ammattitaitoista lähipalvelua, kuntouttavaa työtoimintaa, olisi monen mielenterveys- ja päihdeongelma, taloushaaste, asunnottomuus, lastensuojeluasia jne. jäänyt vähemmälle huomiolle, jopa hoitamatta. Pajan ohjaajilla on kyky kuunnella asiakasta sekä halu kulkea asiakkaan rinnalla tarvetta vastaavissa palvelupoluissa. Tämä on myös sellaista täydentävää tukea, mihin Essoten (Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän) sosiaaliohjaajilla ei ole ollut luonnollisesti riittävästi resursseja.

Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisvastuun siirto hyvinvointialueille vaikuttaa palveluverkostoon monin tavoin. Pelkona on palvelujen keskittyminen yhä laajemmin kasvukeskuksiin, mikä vahvistaa alueellista eriarvoisuutta. Heikossa työmarkkina-asemassa oleville on tärkeää turvata työpajatoiminta helposti saavutettavana lähipalveluna. Asiakkaamme ovat niitä, joille jo kotiovesta ulos astuminen saattaa olla ylivoimaisen vaikeaa, puhumattakaan toiselle paikkakunnalle matkustamisesta. Myös julkisten yhteyksien harveneminen tekee osallistumisen vaikeaksi, polttoaineen hinta ja autoilun kalleus suorastaan mahdottomaksi.

Mäntyharjussa on nähty, että yksilöllisesti etenevä sosiaalinen kuntoutus luo kestävän pohjan pitkäaikaistyöttömän polulla eteenpäin kohti kuntoutumista, opiskelua ja työtä. Tämä pieneksi menestykseksi osoittautunut konsepti joudutaan tulevaisuudessa purkamaan uuden uljaan sote-alueen ottaessa kuvio haltuun. Onkin hämmentävää, että samaan aikaan, kun TEM suuntaa TE-palveluja takaisin kuntiin, STM toisesta suunnasta estää kuntia tarjoamasta työllistymistä edistävää palvelua omana toimintana.  

Pohdinkin, onko tulevaisuuden sotessa kiinnostusta panostaa työpajan kaltaisiin monialaisiin palveluihin. Löytyykö sieltä todellista halua edistää pajan elinvoimaan ja työllisyyteen liittyviä toimintatapoja, vai jäävätkö ne kaikki soten sivujuonteeksi?

Sen kuitenkin tiedän, että meillä ei ole varaa jättää pitkäaikaistyöttömyyden lieveilmiöitä hoitamatta. Vasta sitten, kun perusta on kunnossa, löytyy todelliset voimavarat työelämään palaamiselle.

Virpi Maaranen
Työllisyyskoordinaattori
Mäntyharjun kunta

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry