Päihteet: Työpajatoiminnan käsikirja tarjoaa vinkkejä puheeksiottoon

Nuorten siirtyminen kohti aikuisuutta on monimutkainen ja vaativa prosessi. Heidän tarpeensa kuulua johonkin ryhmään, kokeilla rajojaan ja löytää paikkansa maailmassa voivat johtaa erilaisiin haasteisiin. Samaan aikaan nuorilla voi olla haasteita käsitellä ja ilmaista omia tunteitaan. Joidenkin nuorten kohdalla tämä voi johtaa päihteiden kokeiluun ja mahdolliseen väärinkäyttöön. Tässä blogissa asiantuntija Mika Piipponen Ehyt ry:stä avaa ehkäisevän päihdetyön asemaa työpajatoiminnan arjessa.

Työpajatoiminnalla on merkittävä rooli nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä. Näiden toimien tarkoitus on tarjota nuorille tarvittavaa tukea ja ohjausta heidän arkensa haasteissa ja sen kautta ehkäistä päihteiden käytön haittoja. 

Päihteiden puheeksiottaminen työpajoilla on keskeistä ehkäisevässä päihdetyössä. Varhainen puheeksiotto mahdollistaa riskikäyttäytymisen tunnistamisen ja asianmukaisen tuen tarjoamisen. Ammattilaiset voivat auttaa nuoria ymmärtämään päihteiden käytön seuraukset ja opastaa heitä terveellisempien elämäntapojen löytämisessä. 

Työpajat toimivat turvallisina ympäristöinä, joissa nuoret voivat avoimesti ilmaista itseään. Tämä luottamuksellinen ilmapiiri on avainasemassa, jotta nuoret uskaltavat puhua haasteistaan ja kääntyä ammattilaisten puoleen. Ammattilaiset voivat tarjota nuorille tukea päihteiden käytön vähentämiseksi tai lopettamiseksi, samalla kun ne auttavat nuoria löytämään vertaisryhmiä ja muita tukiverkostoja. 

Puheeksiottoon liittyy tuen tarjoaminen 

Puheeksiottaminen pyrkii myös muuttamaan asenteita päihteitä kohtaan. Tiedon jakaminen päihteiden riskeistä ja terveysvaikutuksista auttaa nuoria tekemään tietoisempia valintoja. Samalla se auttaa vähentämään stigmaa ja luo avoimen keskustelun ilmapiirin, jossa nuoret voivat puhua päihteiden käyttöön liittyvistä haasteistaan ilman pelkoa tuomitsemisesta. 

Puheeksioton avulla nuoria kannustetaan ottamaan vastuuta omasta hyvinvoinnistaan. Ammattilaiset voivat auttaa nuoria tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja tavoitteitaan, mikä puolestaan motivoi heitä vähentämään päihteiden käyttöä ja löytämään muita tapoja kokea iloa ja hyvinvointia. 

Tuen tarjoaminen on olennainen osa puheeksiottoa. Ammattilaiset voivat tarjota ohjausta, neuvontaa ja tukea nuorille päihteiden käytön haasteissa. Tämä tuki voi auttaa nuoria voittamaan vaikeudet ja vahvistumaan elämän haasteissa ilman päihteitä. 

Päihteiden puheeksiottaminen työpajoilla on kokonaisvaltainen toimintatapa, joka edistää nuorten hyvinvointia ja terveyttä. Se tarjoaa mahdollisuuden ehkäisevään työhön, varhaiseen puuttumiseen, asenteiden muokkaamiseen ja tukeen. Näiden tekijöiden yhdistelmä auttaa nuoria kasvamaan vahvoiksi, itsenäisiksi ja terveiksi aikuisiksi, jotka voivat saavuttaa omat tavoitteensa ja unelmansa päihteistä huolimatta. 

Ehkäisevää päihdetyötä ja päihteiden puheeksiottoa käsitellään myös marraskuussa julkaistavassa Työpajatoiminnan käsikirjassa. Nappaa käsikirjasta vinkit toimivaan päihdetyöhön!  

Mika Piipponen
ehkäisevän päihdetyön asiantuntija
EHYT ry 

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry