Oppivelvollisuuden laajentuminen toi velvollisuuden, mutta toteutuuko oikeus opiskeluun kaikkien nuorten kohdalla?

Olemme nyt eläneet joitakin kuukausia laajentuneen oppivelvollisuuden aikaa. Marraskuun taitteessa alkaa olla aika tehdä ensimmäisiä koulutuspaikan osoittamisia, jos nuorelle ei ole sopivaa opiskelupaikkaa muuten löytynyt. Lahdessa asuinkunnan vastuuviranomainen on oppivelvollisuuden tuen suunnittelija, joka toimii meillä nuorisopalveluissa Nuorten tukipalveluissa. Olemme siis päässeet aitiopaikalta kokemaan oppivelvollisuusasiaa. Palvelupäällikkö Jaana Lehtinen Lahden nuorisopalveluista avaa kokemuksia oppivelvollisuuden laajentamisen käytännöistä.

Oikeus ja velvollisuus

Lahdessa jäi 27 nuorta vaille koulutuspaikkaa elokuun lopussa. Opetushallitus on todennut, että oppivelvollisen paikka on opiskelemassa. Kun nuori on syksyn aikana hakenut kolme kertaa Valmalle eikä ole päässyt sisään, voi usko oikeuteen olla koetuksella. Elokuusta marraskuuhun on pitkä aika ja sinä aikana syntyy ymmärrettävästi turhautumista, mutta myös passivoitumista. Miksi vaivautua, kun siitä ei tunnu apua olevan?

Nuorta, huoltajia ja oppilaitosta kuullaan ennen kuin päätös koulutuspaikan osoittamisesta tehdään. Oppilaitos kenties ilmoittaa, ettei Valmalla ole vapaita paikkoja, mutta siitä huolimatta asuinkunnan tulee osoittaa nuori opiskelijaksi oppilaitokseen. Oppilaitokset eivät kuitenkaan voi ottaa määräänsä enempää opiskelijoita, eivätkä nuoren opinnot välttämättä ala välittömästi. Opetushallituksesta on saatu ainakin kahdenlaisia vastauksia, kun on kysytty oppilaitoksen velvollisuudesta ottaa opiskelija ja opintojen alkamisajankohdasta. Tiukimmillaan osoitettu opiskelija on otettava ja opintojen on alettava heti tai sitten opiskelija on kyllä otettava, mutta oppilaitos päättää, milloin opinnot alkavat.

Mitä nuori tekee odotellessaan?

Koska oppivelvollisen paikka on opinnoissa, ei nuori pääse vaikkapa työpajalle tai muuhun itselleen soveltuvaan aktiiviseen palveluun odotusaikana, ellei ole oppilaitoksen kirjoilla. Kokonainen syksy voi valua hukkaan sen sijaan, että nuori voisi kehittää erilaisia opiskeluvalmiuksiaan ja sosiaalisia taitojaan tulevaa opiskelua varten. Myös omien vahvuuksien ja kykyjen löytymiseen ja uravalinnan varmistamiseen löytyisi työpajoilta hyviä mahdollisuuksia.

Nuori voisi tulla työpajalle työkokeiluun ilman työttömyysturvaa, jos oppivelvollisuus on keskeytetty. Opiskelupaikan puuttuminen ei ole hyväksyttävä keskeyttämisen syy, joten useinkaan tämä polku ei toimi ja toisaalta nuorella ei välttämättä ole varaa kulkea matkoja ja maksaa itse lounaansa pajajakson aikana. Oppilaitoksessa nämä olisivat ilmaisia. Pajalle pääsyn tuomat kustannukset ymmärrettävästi laskevat intoa lähteä, kun ei ole pakko.

TUVA-koulutuksissa olisi yhteistyön paikka

Ensi syksynä alkavaa TUVA-koulutusta, joka korvaa aiemmat valmistavat koulutukset, valmistellaan tällä hetkellä kiivaasti eri puolilla Suomea. Nyt olisi vaikuttamisen paikka siihen, mikä on jatkossa työpajojen rooli oppivelvollisuuden suorittamisen toteutumisessa. Tai onko sitä? Työpajojen näkökulmasta TUVA-sisällöt tarjoavat monia mahdollisuuksia uuteen toimintakenttään. Työpajojen vahvuuksia ovat arjenhallinnan tukeminen, sosiaalisten taitojen ja itsetuntemuksen vahvistaminen sekä urasuunnitteluun ja jatkopolkuun liittyvät asiat. Toisaalta työpajat tuskin pystyvät hoitamaan kaikkia vahvaa tukea tarvitsevia nuoria, vaikka sellaistakin odotusta joskus kuulee.

Työpajojen pitäisi nyt miettiä oma kakkunsa tästä koulutuksesta. Mitä sisältöjä, millaisia määriä ja kuka maksaa viulut? Oppivelvollisuuteen liittyviä uusia toimia ei saa tehdä työttömien nuorten palveluita vähentämällä. Työpajojen pitää päästä mukaan yhteiseen TUVA-suunnitteluun. Yhteinen suunnittelu ja kehittäminen on tässäkin avainasemassa, että yhteistyö saa vahvan pohjan ja jokaisen osapuolen osaaminen ja vahvuudet tulevat esiin.  Ennen kaikkea on tärkeää, että kaikki oppivelvolliset saavat itselleen sopivan paikan, jossa käyttää oikeuttaan oppimiseen ja opiskeluun.

Jaana Lehtinen
palvelupäällikkö
Lahden kaupungin nuorisopalvelut / nuorten tukipalvelut

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry