Opinnäytetyö: Nuorten kokemukset opinnollistetusta työpajatoiminnasta ovat positiivisia 

Opinnollistettu työpajatoiminta saa mukana olleilta nuorilta erinomaisen arvosanan, kertoo keväällä valmistunut opinnäytetyö. Nuoret kertoivat haastatteluissa vahvistuneensa työpajalla sosiaalisesti ja saaneensa tukea opiskeluun tai työllistymiseen. Into nostaa Nuorten kokemuksia opinnollistetusta työpajatoiminnasta -lopputyöhön liittyviä poimintoja esille somekanavillaan #OsaaminenNäkyviin -viikon aikana lokakuun alussa. 

Julia Kuntsin Metropolia ammattikorkeakoulun opinnäytetyön työelämäohjaajana toimi Inton opinnollistamisen asiantuntija Peter Pahlman. Kuntsi keräsi aineistonsa haastattelemalla kahdeksaa työpajatoiminnassa mukana ollutta nuorta. Kuntsi kertoo jopa yllättyneensä siitä, miten positiivista palautetta nuoret työpajatoiminnasta antoivat.  

– Suoraan kysymykseen ”Millaiseksi koit opinnollistetun työpajatoiminnan?”, kaikki aloittivat vastauksensa termein todella hyvä/kiva, tykkäsin tai hyödyllinen, Kuntsi kertoo.  

Muita haastatteluissa toistuvasti esille tulleita seikkoja olivat kannustava, tukeva ja motivoiva ilmapiiri ja ympäristö, jossa uskaltaa myös epäonnistua. Työpajoja tunteville ei varmasti tule yllätyksenä, että kiitosta saivat myös yhteishenki ja “hyvä tekemisen meininki”.  

Muutama haastattelemani nuori kuvaili ryhmähenkeä hyvinkin kotoisaksi. Pajalla oli syntynyt ystävyyssuhteitakin.  

Julia Kuntsi

Opinnollistaminen vie nuorta eteenpäin 

Kuntsin opinnäytetyöstä ilmenee, että opinnollistamisella oli merkittävä vaikutus nuorten polkuihin. Kuutta nuorista työpaja auttoi löytämään heitä kiinnostavan alan opiskeltavaksi. Heistä kaksi kokeili pajalla alaa, johon haki ja pääsi opiskelemaan. 

Kaksi nuorista oli puolestaan jatkanut opiskelemaan kokeilemaansa alaa oppisopimuksen muodossa työpajalla. Nämä nuoret myös saivat oman alansa töitä valmistumisen jälkeen.  

– Minulle kerrottiin haastattelussa myös, että kokemukset työpajalla tukivat uskoa opintojen loppuunsaattamiseen ja omaan jatko-opintomahdollisuuteen, Kuntsi avaa vastauksia opinnäytetyössään 

Kuntsi toteaa omana havaintonaan, että nuorille suunnatuissa palveluissa ja toimissa on ensisijaisen tärkeää nuorten oma kokemus saamastaan tuesta. Nuorten mielipiteiden tulisikin näkyä vahvasti työpajojen kehittämistyössä. 

Mikäli nuori ei koe palvelua tai toimintaa itselle mielekkääksi tai hyödylliseksi, hän tuskin tulee sitoutumaan siihen. Haastattelemani nuoret kokivat työpajalla olon tärkeäksi ja siellä saadun tuen tärkeäksi elämänsä haasteiden selvittämisessä.

Julia Kuntsi

Haluatko kuulla lisää opinnäytetyön havainnoista? Seuraa Inton kanavia sosiaalisessa mediassa @intolaiset sekä #OsaaminenNäkyviin lokakuun ensimmäisellä viikolla! 

Lue koko opinnäytetyö: Nuorten kokemuksia opinnollistetusta työpajatoiminnasta – Theseus

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry