Nuorten ja aikuisten elämäntaidot vahvistuvat etsivässä nuorisotyössä ja työpajatoiminnassa

Yli 90 prosenttia nuorista ja aikuisista on kokenut sosiaalista vahvistumista etsivässä nuorisotyössä ja työpajatoiminnassa

Kuusi kymmenestä osallistujasta on kokenut selkeän myönteisen muutoksen elämäntilanteessaan ja -taidoissaan saamansa palvelun myötä. Näin kertovat Sovari 2019 -tulokset ja kiteyttävät 6700 ihmisen kokemukset etsivästä nuorisotyöstä ja työpajoista.

Vahvistumisen kokemukset liittyvät monenlaisiin elämänvalmiuksiin. Monella nuorella ja aikuisella päivärytmi on parantunut ja omatoimisuus arjessa lisääntynyt. Monet ovat oppineet tunnistamaan omia vahvuuksiaan. Lisäksi he ovat saaneet taitoja toimia toisten ihmisten kanssa ja rohkeutta tuoda esille mielipiteitään muiden ihmisten kesken. Myös elämänhallinta on vahvistunut: suunnitelmat ovat selkeytyneet elämässä eteenpäin ja ihminen on saanut tunteen, että voi itse vaikuttaa elämänsä kulkuun. Etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan vaikutukset ovat laaja-alaiset: Sovari-tuloksista on havaittavissa ihmisten kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä.

Nuoret pärjäävät elämässään entistä paremmin etsivän nuorisotyön ansiosta

Olen tullut joka tapaamiskerralla nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi keskustelujen myötä, olipa elämäntilanteeni millainen vain. He ovat kysyneet oivaltavia kysymyksiä, tsempanneet ja rohkaisseet minua monien haastavien aikojen läpi. – Etsivän nuorisotyön nuori

Etsivän kautta sain innostusta hakea opiskelemaan ja hoitamaan omia asioitani parempaan suuntaan. Nyt olen etsivän ansiosta saanut opiskelupaikan, ja minulla on kiinnostusta osallistua erilaisiin tekemisiin. Olen myös alkanut liikkumaan pois kotoa, minkä ansiosta olen saanut uusia ystäviä. – Etsivän nuorisotyön nuori

Etsivää nuorisotyötä toteutetaan vahvalla ammattitaidolla nuoren tarpeita kuunnellen: Sovari 2019 -tuloksissa etsivä nuorisotyö saa nuorilta erittäin kiitettävän arvosanan 4,6 asteikolla 1-5. Tulosten mukaan etsivässä nuorisotyössä nuoret tulevat hyvin kohdatuiksi ja kuulluiksi. He saavat tukea ja ohjausta elämässään eteenpäin monissa haasteissa ja tuen tarpeissa. Mitä pidempään etsivä nuorisotyöntekijä on kulkenut nuoren rinnalla, sitä laaja-alaisemmin nuori kokee saaneensa tukea omaan elämäänsä.

Etsivä nuorisotyö on onnistunut tukemaan nuoria erityisesti arjen haasteissa, elämänhallinnassa, koulutuksessa ja työelämän valmiuksissa. Nuorista 81 % suoriutuu entistä paremmin arkielämässään, esimerkiksi virasto- tai raha-asioiden hoitamisessa. 79 % on kokenut myönteistä muutosta elämänhallinnassa, mikä merkitsee suunnitelmallisuutta ja pärjäämisen tunnetta elämässä. 78 % on saanut selkeämmän suunnan ja kykyä edetä opiskelussa ja työelämässä. Lisäksi 72 % nuorista kokee selviytyvänsä sosiaalisissa tilanteissa entistä paremmin ja 66 % on saanut itseluottamusta.

Työpajalta tukea arjenhallintaan, opiskeluun ja työelämään

Aloittaessani pajalla olin arka ja sulkeutunut. Muut nuoret ja ohjaajat saivat minut rohkaistumaan. Pajajakson aikana opin selviytymään erilaisissa tilanteissa, ja tajusin, että niistä ylipäätään on mahdollista selviytyä. En tiennyt lainkaan, mitä voisin tulevaisuudessa edes harkita tekeväni. Sain siihen apua ja neuvoja, ja nyt näyttää valoisammalta. – Työpajan valmentautuja

Päivärytmi ja arjen hallinta ovat parantuneet. Pajatyöskentely on antanut tarmoa ja inspiraatiota tarttua asioiden tekemiseen myös kotona ja muussa elämässä.  Tulevaisuudensuunnitelmat ovat selkeytyneet. Usko omiin voimavaroihin on parantunut, kun olen saanut pajalla mielekkäitä haasteita. – Työpajan valmentautuja

Työpajatoiminta perustuu monipuoliseen toimintaan, yhteisöllisyyteen ja henkilökohtaiseen valmennukseen: Sovari 2019 -tuloksissa työpajatoiminta saa kokonaisuutena hyvän arvosanan 4,3 toimintaan osallistuneilta nuorilta ja aikuisilta. Työpajatoiminnassa valmentautujat oppivat uutta ja saavat työskennellä yhdessä hyvässä yhteishengessä ja ammattitaitoisessa valmennuksessa. Nämä ovat monelle nuorelle ja aikuiselle aikaisemmista poikkeavia kokemuksia.

Työpajojen valmentautujista 76 % kokee selviytyvänsä entistä paremmin arjessaan työpajatoiminnan myötä: monen valmentautujan päivärytmi on parantunut ja omatoimisuus asioiden hoitamisessa lisääntynyt. 75 % kokee elämänhallintansa parantuneen: he ovat saaneet uutta suuntaa ja luottamusta tulevaisuuteen. 74 % työpajojen Sovari-vastaajista kertoo saaneensa valmiuksia edetä opiskelussa ja työelämässä. Lisäksi 73 % valmentautujista on kokenut parannusta sosiaalisissa taidoissaan ja 70 % itseluottamuksessa.

Sovari, sosiaalisen vahvistumisen mittari, on työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön vaikutusmittari, jolla tuotetaan tietoa palveluiden laadusta ja sosiaalisesti vahvistavista vaikutuksista vuosittain. Sovari-mittaria ylläpitää Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry (entinen Valtakunnallinen työpajayhdistys TPY). Sovarin ylläpitoa ja tiedontuotantoa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö.

”Elämäni tärkein askel kohti tulevaisuutta”. Työpajatoiminnan valtakunnalliset Sovari 2019-tulokset.

”Auttavat asiassa kuin asiassa”. Etsivän nuorisotyön valtakunnalliset Sovari 2019-tulokset.

Lisätietoja:

Riitta Kinnunen,
asiantuntija
050 464 8719
riitta.kinnunen@intory.fi

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry