Miten Taiku nuorten taitopajalla innostetaan nuoria äänestämään?

Nuorten voi olla vaikeaa löytää itselleen sopiva ehdokas tai kiinnostava puolue. Usein nuoret eivät myöskään näe äänestämisestä olevan mitään hyötyä, eikä äänestämässä viitsitä käydä. Kuntavaalit tarjoavat mahdollisuuden tutustua työpajan turvallisessa ympäristössä vaaleihin, eri puolueisiin sekä niiden tavoitteisiin, vaalitapaan ja lopulta äänestämiseen.

Taiku nuorten taitopajalla nuorten äänestysaktiivisuuteen vaikutetaan innostavilla ja kannustavilla toimintamalleilla. Pajalla hyödynnetään motivoivaa keskustelua, tehdään erilaisia harjoitteita ja testataan vaalikoneiden käyttöä. Nuorten kanssa keskustellaan siitä, mistä kunnissa oikein päätetään, ja miten vaalien tulos vaikuttaa nuortenkin arkeen. Yhdessä pohditaan myös eri puolueiden eroja.  

Varjovaalit

Työpajalla järjestetään myös omat valmentavat varjovaalit. Vaalityöpajassa jokainen kehittää oman vaaliehdokkaansa, tekee ehdokkaalle vaalimainoksen ja keksii vaalisloganin. Ehdokkaista tehdään vaalijulisteseinä, ja tämän jälkeen sovittuna vaalipäivänä äänestetään Taikun omissa, suljetuissa varjovaaleissa.

Kuntavaalikohtaamo

Eri puolueiden ehdokkaita kutsutaan työpajalle Kuntavaalikohtaamoon. Kohtaamotapahtumassa ehdokkaat tapaavat nuoria ja työntekijöitä sekä keskustelevat paneelikeskustelussa tai vapaamuotoisesti. Tapahtuman voi järjestää koronatilanteen salliessa paikan päällä työpajalla tai vaihtoehtoisesti Teams-palaverina. Kuntavaaliehdokkaille esitellään samalla työpajan toimintaa ja vaikuttavuutta, livenä tai virtuaalisena kierroksena.

Kuntavaalikohtaamo-tapahtumassa nuoria valmentautujia innostetaan aktiiviseen vuorovaikutukseen ehdokkaiden kanssa. Onnistuneen kohtaamotapahtuman edellytys on hyvin suunniteltu käsikirjoitus. Etukäteen tehty valmistautuminen tukee ja rohkaisee nuorten vuoropuhelua ehdokkaiden suuntaan. Tapahtumaan varaudutaan mm. suunnittelemalla kysymyksiä tai hakemalla niitä vaalikoneista. On oleellista, että tapahtumassa nuoret saavat suoraan kysyä ja keskustella ehdokkaiden kanssa. Tämä vahvistaa nuoren osallisuutta ja ymmärrystä siitä, kuinka voi vaikuttaa omaan arkeen, omaan elämään ja esimerkiksi siihen, mitä palveluita kotikuntaan toivoo.

Kuntavaalikohtaamo on hyvä tilaisuus nostaa yhteiseen keskusteluun myös ajankohtaisia vaikuttamistyön teemoja. Taikulla tullaan käsittelemään oppivelvollisuuden laajentamista ja työpajojen roolia vaihtoehtoisina oppimisympäristöinä. Toisena kokonaisuutena käydään läpi sote-uudistusta ja sen aiheuttamaa riskiä kunnallisille työpajoille. Tähän liittyen tullaan kutsumaan myös kunnan johtoryhmän edustajia vierailulle työpajalle ja järjestämään kunnanjohtajalle aamukahvit työpajalla.

Äänestämään yhdessä ja vaalipitsat

Ennakkoäänestysviikolla työpajalta käydään yhdessä ryhmänä äänestämässä ja sen jälkeen syödään vaalipitsat. Jokaisella nuorella on mahdollisuus käydä äänestämässä myös yksilövalmentajan tukemana.

Anni Issakainen
Vastaava ohjaaja
Taiku nuorten taitopaja
Liminka

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry