Minne mää menisin ja mitä mää tekisin sitä miettiessä? 

Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen, TUVA:n, sisällöt ovat kuuluneet työpajojen arkeen jo kauan. Elokuussa käynnistyvä koulutus tarjoaakin mahdollisuuden työpajojen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien yhteistyön tiivistämiselle. Työpajaesimies Marjut Vihervuori Nuorisotyöpaja Viasta Hangosta kirjoittaa tutkintoon valmentavan koulutuksen mahdollisuuksista. Viassa on mahdollista suorittaa TUVA-koulutuksen osioita työelämätaidoista sekä arjen ja yhteiskunnallisen osallisuuden taidoista.

Ympärillä häärää innokkaita ohjaajia omituisine kysymyksineen ja muulla porukalla tuntuu olevan omat sisäpiirijuttunsa ja huumorinsa. Pitäisi löytää vastauksia omiin oppimisvaikeuksiin, erityisiin tuen tarpeisiin, aiempiin kouluasioihin, tulevaisuuden suunnitelmiin ja kiinnostuksen kohteisiin. Mieluisin vastaus on: ”Emmä tiiä.” Koska siksihän olen täällä, etten todellakaan tiedä.

Työpajatoimintaan tuleva (nuori) on usein jonkinlaisessa välitilassa, eikä oikein itsekään tiedä, minkälaiseen toimintaan on osallistumassa, mitä oikein haluaisi… ja ennen kaikkea miksi. Joku tai jokin on saanut innostettua aloittamaan työpajalla, mutta arveluttaa jo pelkkä kynnyksen ylittäminenkin. On ehkä esitelmöity, mitä kaikkea hienoa ja hyvää tämä paja voi sinulle antaa. Mutta, että täällä sosiaalisesti vahvistuisi ja löytäisi muutoksen mahdollisuuden? Ehkäpä jopa motivaation tehdä itselleen merkityksellisiä asioita?

Kohti tavoitteita

Kun tuttuus, turvallisuuden tunne ja luottamus kasvavat, oma rooli työpajayhteisössä alkaa kirkastua. Uskaltaa laittaa omaa persoonaa peliin ja jakaa omaa osaamistaan ja taitojaan. Puolihuolimattomista heitoista ja hullunkurisistakin syötteistä alkaa saada koppeja ja niistä kehkeytyä ideoita ja haaveita, joihin tarttua. Alkaa rakentua suunnitelma.

Jos vielä miettii sopivaa alaa, joko opiskelun tai työllistymisen kannalta, paja-ajan voi käyttää aktiivisesti valmentautumalla opiskeluun ja työelämään. Pajalainen voi osata tai oppia jo ihan päivittäisessä toiminnassa niin paljon taitoja, että niistä voi muodostua jonkin ammattialan osatutkinto. Tämä täytyy vaan tehdä niin ohjaajalle kuin oppijallekin näkyväksi. Tutkinnon osien auki kirjaaminen auttaa ymmärtämään sen, mitä kaikkea ja monipuolista työpajoilla tehdään.

E-perusteita selaamalla ja verkostoitumalla muiden tekijöiden kanssa, pajalaiselle voidaan räätälöidä omanlainen toteuttamistapa ja aikataulu. Huomioidaan vahvuudet ja kiinnostukset, haasteet ja oppimisen lukot, kokeillaan, parannellaan ja yritetään uudestaan. Prosessissa niin ohjaaja kuin ohjattava ovat oppijoita. Ei yliyritetä, muttei myöskään alisuoriuduta.

Kohti vahvistumista

Työpajoilla opiskelu tapahtuu ilman, että puhutaan varsinaisesta opiskelusta. Tekemisen yhteydessä ja sen avulla tapahtuva oppiminen on vaivihkainen kokemus. Keskustelun, näyttämisen ja kokeilemisen kautta huomaa osaavansa sellaistakin, jota ei tiennyt osaavansa tai uskaltavansa oppia. Oppimista arvioidaan, muttei arvostella. Pajalaisen itsearviointitaidot korostuvat. Ja sitä kautta itsetuntemus ja -arvostus kasvavat. Ollaan sosiaalisen vahvistumisen tiellä ja joustavan oppimisen polulla – ehkäpä elinikäisen.

Myös pajatoiminta vahvistuu siitä, että siellä voi suorittaa opintoja. Se saa mahdollisuuden rakentaa työpajaa ammatillisemmaksi oppimisympäristöksi. Työyhteisö voimaantuu, kun kirjataan näkyväksi kaikki se työntekijöiden osaaminen, jota voi jakaa ohjattavilleen. Silloin voi kehittää oman vastuualueensa sisältöjä, laitteistoa ja menetelmiä niin, että hyvän osaamisen kriteerit täyttyvät. Toisinaan on hyvä myös huomata, ettei edes tarvitse tehdä mitään ylimääräistä, vaan kaikki tarvittava on jo olemassa. Kunhan vaan ryhdytään tekemään ja kirjaamaan!

Työpajoilla valmistauduttu muutokseen

Tutkintoon valmentavaa koulutusta (TUVA) aletaan järjestää valtakunnallisesti 1.8.2022. Työpajoilla on valmistauduttu tulevaan muutokseen. On mietitty, mitkä ovat mahdollisuutemme tunnistaa opiskelu- ja työelämässä sekä arjenhallinnassa vaadittavia taitoja. Toisaalta, juuri niiden asioiden parissahan teemme päivittäin töitä. Olemme siis asiantuntijoita. Opetamme taitoja työnhaussa, soveltuvuudessa, oppimaan oppimisessa, ajankäytössä, arjenaskareissa, työyhteisön jäsenenä toimimisessa, oman toimintakyvyn ja hyvinvoinnin huolehtimisessa, palveluihin hakeutumisessa, verkottamisessa ja kaikessa siinä, mitä nuori itsenäistymisensä ja osallisuutensa varmistamiseksi tarvitsee. Menetelminä käytämme mm. työvalmennusta, liikuntaa, taiteiden kokemista ja tekemistä, luonto- ja seikkailuelämyksiä sekä yksilö- ja ryhmävalmennusta.

Riittää, että jatkamme niiden asioiden tekemistä, joita olemme aiemminkin tehneet. Hiomme, maalaamme, putsaamme, kokkaamme, pelaamme, näytämme tunteemme sekä pohdiskelemme teemoja, joista me kaikki opimme ja voimaannumme. Ohjaajien omituiset kysymykset alkavat hahmottua ja yhteinen ymmärrys lisääntyä. Voisinko juuri minä, kouluallergikko, ollakin valmis opintoihin? Tai työelämää pelkäävänä tarpeeksi rohkea kertomaan, miksi juuri minä olisin hyvä työntekijä? Tai siirtyä osaksi työyhteisöä, vaikka jännitän? Voisit! Olet jo ehkä suorittanut paja-aikana 40 opintoviikon edestä taitoja, joilla osallisuutesi ja toimijuutesi on todennettu.  

Nuorisotyöpaja Vian TUVA:n osiot: Työelämätaidot ja työelämässä tapahtuva oppiminen sekä arjen ja yhteiskunnallisen osallisuuden taidot

Marjut Vihervuori
työpajaesimies
Nuorisotyöpaja Via

Marjut on osallistunut Koulutuskeskus Salpauksen ja Inton järjestämään Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto -koulutukseen, joka edesauttoi tutkimaan mahdollisuuksia TUVA:n osioiden suorittamiseen työpajalla. TUVA-opinnot soveltuvat jo pajatoiminnassa oleville, jotka ovat siirtymässä opintoihin tai työelämään. Myös ammatillisista oppilaitoksista voi tulla työpajalle suorittamaan TUVA:n osioita. Seuraavaksi tarkoituksena avata opiskelu- ja urasuunnittelutaidot 2-10 viikkoa. Mahdollisuuksia suorittaa opintoja pyritään lisäämään jatkuvasti, mikäli tarvetta ilmenee. Suunnitteilla Viassa on autoalan tutkinnosta polkupyörän huoltamisen ja korjaamisen, työvalmentajan, nuoriso- ja yhteisöohjaajan sekä pintakäsittelyalan tutkinnon osien avaamisia.

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry