Mikä on etsivän rooli silloin, kun nuorta motivoidaan avun piiriin?

Millaisia haasteita nuoret ovat palveluissa kokeneet? Ja miksi nuoria putoaa palveluista? Helsingin kaupungin etsivä nuorisotyöntekijä ja pääkaupunkiseudun etsivän nuorisotyön koordinaattori Henri Koskinen kertoo nuorten kokemuksista ja kuvaa, mihin etsivää nuorisotyöntekijää tarvitaan. Meidän tavoitteenamme on Suomi, jossa kenenkään ei tarvitse selvitä yksin. Etsivän nuorisotyön rinnalla kulkeva tuki on turvattava!

Monilla etsivän nuorisotyön asiakkuudessa olevilla nuorilla on ollut aiemmin haasteita palveluissa. Nuori on voinut kokea, ettei ole saanut apua tai ettei häntä ole kuultu. Tai nuori on kirjattu/ohjattu ulos, vaikka hän itse on kokenut vielä tarvitsevansa apua. Kun näitä tilanteita kokenutta nuorta aletaan etsivässä nuorisotyössä motivoida takaisin avun piiriin, on tärkeää, että nuorta kuullaan, hänen kokemuksensa otetaan todesta ja häneen saadaan istutettua toivoa avun saamiseksi. Etsivän nuorisotyöntekijän rooli nuoren rohkaisijana ja motivoijana on tässä palveluihin hakeutumisen vaiheessa merkittävä.

Etsivänä työntekijänä koen ajoittain suurta turhautumista, kun pitkän työskentelyn jälkeen nuori saadaan motivoitua hakemaan apua tarvitsemistaan palveluista, mutta hän törmää niissä seinään. En syytä tästä yksittäistä työntekijää tai palvelua, vaan haaste on ennemmin palveluiden omissa prosesseissa. Mielestäni palveluiden tulisi, etenkin haavoittavassa asemassa olevien nuorten kohdalla, tunnistaa avun tarve niin, että nuorelle tulee tunne, että hänet on kuultu ja kohdattu. Loputtomien kyselyiden täyttäminen ja useiden eri ihmisten vastaanotolla käyminen avun saamiseksi on monelle nuorelle liian rakas prosessi. Tämä on mielestäni iso ongelma.

Taannoin minulla oli asiakkaana nuori, joka sai ensin ajan sairaanhoitajalle, sitten lääkärille ja sen jälkeen kolmannen ajan psykiatriselle sairaanhoitajalle. Jokaisen ammattilaisen kanssa oli nuoren mukaan käyty samoja asioita läpi. Ja luvassa oli vielä yksi tapaaminen sairaanhoitajan kanssa, jonka jälkeen vasta pohdittaisiin mahdollista lähetettä eteenpäin tai muita toimenpiteitä.

Etsivä nuorisotyöntekijä kuuntelee ja luo toivoa

Eri ammattilaisten toteuttamat kyselyt ja arviot ovat varmasti tärkeitä hoidon kannalta, mutta ne ovat usein heikossa asemassa olevalle nuorelle turhan raskaita, ja palveluista putoaminen on todella helppoa.

Tällaisessa prosessissa etsivän nuorisotyöntekijän työpanos on monen nuoren kohdalla äärimmäisen tärkeä. Etsivä ei ole mielenterveyden ammattilainen, mutta uskon, että etsivä nuorisotyöntekijä on ihmisyyden ammattilainen, ja ymmärtävää ihmistä nuori kaipaa. Joku, joka kuuntelee, uskoo ja luo toivoa siihen, että asiat muuttuvat kohti parempaa ja että apua on saatavilla. Ja tämä on mielestäni etsivän tärkein rooli silloin, kun nuorta motivoidaan hoidon piiriin.

Henri Koskinen
Etsivä nuorisotyöntekijä
Pääkaupunkiseudun etsivän nuorisotyön koordinaattori
Helsingin kaupunki

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry