Mielipide: Työpajatoiminnan keskeytyminen on lisännyt ahdistusta ja päihteiden käyttöä

Työpajatoimijat ovat erityisen huolissaan niistä valmentautujista, joilla on haasteita arjessa selviytymisessään

TE-toimistot ja kunnat ovat poikkeustilan aikana keskeyttäneet kokonaan monia työttömille tarjottavia palveluita, kuten kuntouttavan työtoiminnan ja työkokeilun. Tuen ja ohjauksen tarve ei kuitenkaan ole kadonnut, päinvastoin. Palveluiden päättäminen kohdentuu heikoimmassa asemassa oleviin ja vaikeuttaa entisestään heidän tilannettaan.

Työpajatoimintaan osallistuu vuosittain yli 27 000 valmentautujaa, ja nyt merkittävä osa heistä on jäänyt ilman palveluita. Työpajatoiminta on tarjonnut valmentautujille merkityksellistä tekemistä ja psykososiaalista tukea. Paluu kotiin toimettomaksi voi olla rankka, ja mitä pidemmäksi tauko poikkeustilan jatkuessa venyy, sitä haasteellisemmaksi polku takaisin voi muodostua. Työpajatoimijat ovat erityisen huolissaan niistä valmentautujista, joilla on haasteita arjessa selviytymisessään.

Työpajat pystyisivät tarjoamaan yksilöllistä ohjausta ja yhteisöllistä ryhmävalmennusta verkkovälitteisti. TE-toimisto ja kunnat eivät kuitenkaan ole tätä mahdollistaneet, vaan katkaisseet työpajoilla toteutettavia sopimuksia.

Useat työpajat pitävät tästä huolimatta yhteyttä valmentautujiinsa verkon ja somen kautta. Valmentautujat kokevat palvelun niin tärkeäksi, että ovat mukana vapaaehtoispohjalta. Ilman sopimusta he eivät kuitenkaan saa palveluihin kuuluvaa etuutta, ja tämä lisää heidän taloudellista epävarmuuttaan.

Ilman sopimuksia ja rahoitusta yhä suurempaa osaa työpajojen työntekijöistä uhkaa lomautus. Erityisesti kolmannella sektorilla palveluostojen päättymisen seurauksia voivat olla myös irtisanomiset ja konkurssit.

Ministeriöiden (STM ja TEM) tulee pikaisesti laatia valtakunnallinen ohjeistus palveluiden verkkovälitteisen toteuttamisen mahdollisuuksista. Tällä hetkellä asiakkaiden tilanne ei ole alueellisesti yhdenvertainen, kun ristiriitaisia ohjeita tulkitaan eri tavoin.

Työpajatoimijat kuvaavat, että palvelujen päättyminen on jo nyt lisännyt asiakkaiden ahdistusta, talousongelmia ja päihteiden käyttöä. Olennaista on, että haasteellisessa tilanteessa oleville tarjotaan heidän tarpeisiinsa vastaavaa tukea myös poikkeustilassa. Muutoin hinta tulee olemaan korkea, niin inhimillisesti kuin yhteiskunnankin kannalta.

Herttaliisa Tuure
toiminnanjohtaja

Reetta Pietikäinen
asiantuntija

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry

Kirjoitus on julkaistu 6.4. Helsingin Sanomissa sekä useissa alueellisissa sanomalehdissä

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry