Lahden alueen työllisyysverkosto yhteen tuojana ja yhdessä tekemisen kehittäjänä

Murrosvaiheissa eri toimijoiden välinen yhteistyö on entistä tärkeämpää. DILAn työllisyyspäällikkö Saila Immonen kuvaa Lahden alueen työllisyysverkoston toimintaa ja yhteistyön merkitystä. Kirjoitus on osa Inton sosiaalisen vahvistamisen teemavuoden blogisarjaa ja toimii jatkona aiemmin julkaistulle Kuntaliiton Erja Lindbergin blogille.

Kuntaliiton kehittämispäällikkö Erja Lindberg kertoo TE2024-uudistuksesta tekstissään ”Matka kohti tulevaisuuden TE-palveluja tehdään yhdessä”. Lindberg kuvaa mielestäni hyvin sitä, millaista organisaatiorajoja ylittävää yhteistyötä ja toimintatapojen kehittämistä uudistus meiltä kaikilta työllisyyden parissa toimivilta tahoilta edellyttää. Olemme kehittäneet Lahden Diakonialaitoksella (DILA) uutena toimintatapana Lahden alueen työllisyysverkoston, jolla tuomme oman panoksemme kolmannen sektorin toimijana työllisyyden verkostotyön edistämiseen ja vahvistamiseen. Näin haluamme osaltamme tukea työllisyyden ekosysteemiä ja monialaisen työnhakijoiden turvaverkon kehittämistä.

Lahden alueen työllisyysverkoston toiminta

Lahden alueen työllisyysverkosto kokoaa yhteen työllisyyden parissa toimivia tahoja yli organisaatio- ja sektorirajojen. Työllisyysverkoston kokoamisen ehdotus nousi esiin maaliskuussa 2021 pidetyssä Työelämäfoorumissa Päijät-Hämeen Sosiaali- ja terveysturva ry:n esittämänä. Lahden alueella ei ole aiemmin toiminut tämänkaltaista työllisyysverkostoa, joka yhdistäisi eri sektorit ja organisaatiot sekä samalla kasvattaisi monipuolisesti eri toimijoiden tietoisuutta toisistaan. DILA:lla on vankkaa osaamista kehittämistyöstä ja uuden innovoinnista, joten ilmoittauduimme halukkaaksi työllisyysverkoston kokoajaksi ja koordinoijaksi. Iloksemme meidät valittiin tähän tehtävään.

Lahden alueen työllisyysverkosto aloitti toimintansa välittömästi ja ensimmäinen Teams-tapaaminen pidettiin huhtikuussa 2021. Tähän mennessä – eli ensimmäisen toimintavuoden jälkeen huhtikuussa 2022 – tapaamisia on ollut yhteensä kuusi, joista osa on pidetty Teamsin välityksellä ja osa live-tapaamisina. Työllisyysverkosto toimii ilahduttavan aktiivisesti ja tällä hetkellä sen toiminnalla on kaksi vahvaa suuntaviivaa: työllisyyden kuntakokeilun omavalmentajien asiakasohjaustyön tukeminen sekä työnhakija-asiakkaiden tietoisuuden lisääminen tarjolla olevista työllistymistä edistävistä palveluista ja eri työmahdollisuuksista.

Konkreettisina toimina työllisyysverkosto on pitänyt yhteensä kuusi teemallista Teams-esittelyä työllisyyden kuntakokeilun omavalmentajille suunnattuna heidän asiakasohjaustyönsä tukemiseksi. Jokaisella esittelykerralla on käsitelty työllisyysverkoston jäsenorganisaatioiden tarjoamia palveluita, esim. yksilövalmennus, ryhmämuotoinen valmennus, työpajatoiminta. Esittelyitä on pidetty kerran kuukaudessa ja kuntakokeilun omavalmentajille lähetetään kunkin esittelyn jälkeen manuaali, johon on koottu tiiviisti tiedot pidettyjen esittelyvuorojen sisällöistä.

Lisäksi työllisyysverkostosta on koottu oma työryhmänsä, joka pohtii tällä hetkellä työnhakija-asiakkaille suunnattujen tapahtumien järjestämistä ja sitä, mitä uutta työllisyysverkosto voi tämänkaltaisille tapahtumille tuoda. Tapahtumien tavoitteena on lisätä työnhakija-asiakkaiden tietoisuutta Lahden alueen työllisyyteen liittyvistä palveluista ja siitä, millaista tukea mistäkin on mahdollista saada omaan työllistymiseensä.

Lahden alueen työllisyysverkostosta on myös tehty oma palvelukoontinsa, johon on koottu eri organisaatioiden tarjoamat palvelut. Lisäksi kaikki työllisyysverkoston jäsenet on koottu yhteiselle Teams-alustalle, johon viedään mm. materiaalit, esityslistat ja kokousmuistiot, suunnitelmat, palveluiden esitteet sekä ajankohtaiset asiat.

Yhdessä tekeminen kaiken ytimessä

Jo ennen työllisyysverkoston kokoamisvaihetta oli selvää, että Lahden alueella kaivataan työllisyyskentän sektori- ja organisaatiorajoja ylittävää yhteistyötä ja yhteen hiileen puhaltamista syventäen yhteistyötä työllisyyden kuntakokeilun kanssa. Toiminnan alkamisen myötä työllisyysverkostossa alettiin puhua yhdessä tekemisestä yhteistyön seuraavana ja tiiviimpänä muotona. Keskustelun edetessä työllisyysverkoston jäsenten luja tahtotila asioiden edistämiseksi ja työllisyyden ekosysteemin rakentamiseksi nousi useasti esiin.

Lahden alueen työllisyysverkoston toiminta on herättänyt upeasti kiinnostusta myös muiden kuntien eri toimijoissa. Työllisyysverkoston toimintaa on benchmarkattu ja lisäksi olen ollut presentoimassa useammissa verkkotapaamisissa työllisyysverkoston toimintaa eri näkökulmista.

Tällä hetkellä Lahden alueen työllisyysverkostossa on mukana noin 75 jäsentä, jotka edustavat monialaisesti eri työllisyyden parissa toimivia sektoreita ja organisaatioita: mm. kunta, yksityiset palveluntarjoajat, kolmas sektori, TE-hallinto, ELY-keskus jne. Hienointa on se, että kaikki työllisyysverkoston jäsenet kulkevat samaa päämäärää kohti yhdessä tehden – jotta jokaiselle työnhakijalle löytyisi juuri hänelle parhaiten soveltuva työ tai työllistymistä edistävä ja osallisuutta tukeva polku.

Saila Immonen, työllisyyspäällikkö
Lahden Diakonialaitos (DILA)
p. 044 7615 707, saila.immonen@dila.fi

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry