Kuntouttavaa työtoimintaa voi järjestää verkkovälitteisesti

Kuntouttavan työtoiminnan toteuttaminen verkkovalmennuksena on sosiaali- ja terveysministeriön (STM) mukaan mahdollista. STM:n 20.3. julkaiseman ohjeen mukaan kuntouttava työtoiminta voi jatkua poikkeustilan aikana, mikäli se pystytään järjestämään vaihtoehtoisilla tavoilla ja siitä sovitaan asiakkaan kanssa. Yli 10 hengen kokoontumisia sekä muita turhia kasvokkaisia kontakteja tulee välttää poikkeustilan aikana. 

TPY on kysynyt STM:stä tarkennusta ohjeeseen. STM:n poikkeustilaa käsittelevässä ohjeessa mainittu toiminnan ”muulla tavalla” toteuttaminen voi STM:n virkamiehen mukaan tarkoittaa juuri etänä verkon kautta tapahtuvaa toimintaa. STM:ssä katsotaan, että poikkeustilassa erilaiset vaihtoehtoiset toteutusmuodot voivat olla mahdollisia ja asiakkaan edun mukaisia. Soveltamisen yksityiskohdat on kuitenkin jätetty järjestäjinä olevien kuntien harkintaan.

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN OHJE: COVID-19 AIHEUTTAMAN POIKKEUSTILAN HUOMIOIMINEN PERUSTASON SOSIAALI –JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUJEN TOIMINNASSA (kuntouttavasta työtoiminnasta sivulla 4)

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry