Kuntouttava työtoiminta voi jatkua poikkeustilanteen aikana

Kuntouttavan työtoiminnan jatkumisesta poikkeustilassa on ollut monin paikoin ristiriitaista tietoa. Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ohjeen mukaan kuntouttavaa työtoimintaa voidaan kuitenkin jatkaa, mikäli se pystytään järjestämään vaihtoehtoisilla tavoilla ja siitä sovitaan asiakkaan kanssa. Yli 10 hengen kokoontumisia sekä muita turhia kasvokkaisia kontakteja tulee välttää poikkeustilan aikana. Ohje mahdollistaa kuntouttavan työtoiminnan toteuttamisen esimerkiksi verkkovälitteisesti.

Mikäli kunta ei pysty toteuttamaan toimintaa muulla tavoin, voi se keskeyttää kuntouttavan työtoiminnan epidemiatilanteen ajaksi. Tämä edellyttää, että asiasta on informoitu TE-toimistoa ja asiakasta. Toiminnan ollessa keskeytyneenä, asiakas ei menetä etuuttaan eikä toimeentulotukea alenneta.

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN OHJE: COVID-19 AIHEUTTAMAN POIKKEUSTILAN HUOMIOIMINEN PERUSTASON SOSIAALI –JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUJEN TOIMINNASSA (kuntouttavasta työtoiminnasta sivulla 4)

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry