Kehysriihi: Työpajojen toimintaedellytykset turvattava ja etsivän nuorisotyön rahoitusta nostettava

Työpajojen toimintaedellytykset on turvattava muuttuneessa tilanteessa

Työpajapalveluita tulee vahvistaa

 • Työpajojen asiakaskunnan tuentarpeet ovat poikkeustilanteessa entisestään kasvaneet. Jo nyt on viitteitä valmentautujien toimintakyvyn ja hyvinvoinnin heikkenemisestä.
 • Jos asiakkaat eivät saa tarpeisiinsa vastaavia palveluita, ongelmat kasautuvat.

​Työpajojen verkkovälitteisten palvelujen kehittämiseen tarvitaan resursseja

 • Poikkeustilanteessa työpajoilla on tarve kehittää uusia verkkovälitteisiä toimintatapoja sekä yksilöllisen tuen että yhteisöllisen ryhmävalmennuksen tarjoamiseen.
 • Moninaisen asiakaskunnan tarpeisiin vastaaminen edellyttää moninaisia palveluratkaisuja.

Kolmannen sektorin työpajat tarvitsevat tukipaketin

 • Palveluntuottajina toimivien yhdistys- ja säätiömuotoisten työpajojen taloudellinen tilanne on kriittinen, kun esimerkiksi kunnat, kuntayhtymät ja te-hallinto ovat keskeyttäneet palveluostonsa.
 • Kolmannen sektorin palveluntuottajina toimivat organisaatiot tarvitsevat tukipaketin yksityisen sektorin tapaan. Lisäksi tarvitaan suoraa taloudellista tukea, jolla voidaan estää kolmannen sektorin yleishyödyllisten toimijoiden ajautuminen selvitystilaan.

Työpajojen starttivalmennusta tulee vahvistaa

 • Työpajojen matalimman kynnyksen palvelun, starttivalmennuksen, tarkoituksena on toimintakyvyn ja elämänhallinnan vahvistaminen. Sen laajentamiselle on suuri tarve sekä poikkeustilan aikana että sen jälkeen.
 • Starttivalmennus tarjoaa palvelujärjestelmästä usein puuttuvan osan, kokonaisvaltaisen ja monialaisesti muita palveluita integroivan palvelun.

Etsivän nuorisotyön rahoitusta nostettava

Etsivän nuorisotyön rahoitusta korotettava 1 miljoonalla

 • Hallitusohjelmassa todetaan, että ”Etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä vahvistetaan”.
 • Poikkeustilassa haasteellisessa asemassa olevien nuorten tilanteet ovat vaikeutuneet ja syrjäytyminen on vaarassa lisääntyä.
 • Etsivän nuorisotyön rahoituksesta kuluvalle vuodelle ollaan vähentämässä 1 milj. euroa.
 • Rahoituksen vähenemisen takia voidaan tavoittaa 1 500 nuorta vähemmän.
 • Pienentyneen rahoituksen seurauksena omavastuuosuudet ovat nousseet, mikä vaikeuttaa entisestään poikkeustilan vuoksi haasteellisessa tilanteessa olevien organisaatioiden toimintaa tai voi estää etsivän nuorisotyöntekijän palkkaamisen.
 • Etsivän nuorisotyön rahoitus täytyy nostaa vuoden 2019 tasoon eli 13,35 miljoonaan euroon.

Lisätietoja:

Herttaliisa Tuure, toiminnanjohtaja
010 279 2724
herttaliisa.tuure@tpy.fi

Reetta Pietikäinen, asiantuntija
010 279 2723
reetta.pietikainen@tpy.fi

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry