Kannanotto: Oppivelvollisuuden laajennuksen valmistelulle lisäaikaa

Oppivelvollisuuden pidentämistä koskevan seurantaryhmän 28 eri tahoa edustavaa jäsentä esittää yhteisessä kannanotossaan, että oppivelvollisuuden pidentämisen valmisteluaikataulua tulee muuttaa yhteiskunnassa käynnissä olevan poikkeustilan vuoksi. Valtakunnallinen työpajayhdistys on yksi seurantaryhmän jäsenistä.

Oppivelvollisuusiän laajennus 18 vuoteen on Marinin hallituksen suurin koulutuspoliittinen uudistus. Hankkeen valmistelun aikataulu on kunnianhimoinen. Uuden oppivelvollisuuslain ja maksuttoman toisen asteen koulutuksen on tarkoitus tulla voimaan jo 1.1.2021.

  ̶    Kaikki koulutuksen järjestäjät ovat parhaillaan Suomen historian suurimman poikkeustilanteen edessä. Valmiuslain astuttua voimaan, koulutuksen järjestäjät ovat siirtyneet lähiopetuksesta erilaisiin poikkeaviin opetusjärjestelyihin, joiden kestoa on mahdotonta arvioida tällä hetkellä. Selvää on, että siirtyminen takaisin normaalioloihin vie oman aikansa ja lisää mm. tuen tarvetta, toteaa seurantaryhmä kannanotossaan.

Seurantaryhmä perustelee lisäajan tarvetta sillä, että uuden oppivelvollisuuslain laadukkaan ja tehokkaan toimeenpanon varmistamiseksi tarvitaan paitsi koko toimijakentän perehdyttämistä, myös useiden erilaisten käytännön asioiden kuntoon laittamista. Vallitsevassa tilanteessa näihin valmistautuminen on mahdotonta. Koronaviruksen aiheuttamista pitkäkestoisista taloudellisista vaikutuksista voi tässä vaiheessa tehdä vain arvauksia. Selvää on, että taantuma näkyy jokaisen koulutuksen järjestäjän arjessa.

Oppivelvollisuuden laajentamisen tavoite on yhteinen; koko ikäluokan on suoritettava toisen asteen tutkinto. Jotta tavoitteeseen myös päästään ja voidaan varmistaa laatu niin lainvalmistelussa kuin toimeenpanossa, on uudistuksen valmistelun aikatauluun otettava lisäaika.

Lue kannanotto

Lisätietoja:

Herttaliisa Tuure
010 279 2724
herttaliisa.tuure@tpy.fi

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry