Kannanotto: Heikossa asemassa olevien palvelut turvattava – kolmas sektori tarvitsee tukipaketin

Kolmannen sektorin välityömarkkinatoimijat pelkäävät, että työllistymisessä tukea tarvitsevien elämäntilanne ja palvelujen saatavuus heikentyy edelleen koronaepidemian seurauksena. Palveluja tuottavat yhdistykset ja säätiöt ovat toiminnan supistusten takia samalla lailla talousvaikeuksissa kuin yritykset. Toimijat vaativat maan hallitukselta 20 miljoonan euron kriisirahoitusta ja tukipakettia palvelujen turvaamiseksi myös heikossa työmarkkina-asemassa oleville.

Poikkeustilan vuoksi radikaalisti heikentynyt taloustilanne on vienyt monen työpajakentällä palveluja tuottavan yhdistyksen ja säätiön toiminnan vaakalaudalle. Organisaatiot ovat joutuneet laajasti lomauttamaan henkilöstöään, ja myös irtisanomisia on jo toteutunut.

Heikoimmassa asemassa olevien asiakkaiden palveluiden turvaamiseksi kolmannen sektorin palveluntuottajat tarvitsevat tukipaketin yritysten tavoin. Palvelujen avaaminen kesäkuun alussa ei kompensoi riittävästi aiheutuneita tulonmenetyksiä ja tappioita. Ilman taloudellista tukea tilanne voi johtaa konkursseihin. Tämä merkitsee sitä, että asiakkaat jäävät ilman tarpeisiinsa vastaavia palveluja.

On huomattava, että kehysriihessä nuorten työpajatoiminnan saama 1,5 miljoonan euron lisämääräraha kohdentuu vain valtionavustuksella tuettuun nuorten työpajatoimintaan, eikä se koske muuta palvelutuotantoa tai aikuisille suunnattuja työpajapalveluja.

Poikkeustila on lisännyt valmentautujien tuentarpeita. Kuka tuottaa heikoimmassa asemassa olevien palvelut, jos järjestötoimijoilla ei ole toimintaedellytyksiä?

TPY on jäsenenä välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmässä.

Lue välityömarkkinatoimijoiden kannanotto

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry