Inton terveiset kehysriiheen

 1. Etsivän nuorisotyön rahoitusta nostettava ja kohdennetuille avustuksille jatkoa.
 2. Työpajojen toimintaedellytyksiä ja palveluita vahvistettava muuttuneessa tilanteessa.
 3. Nuorisoalan ja sote-järjestöjen rahoitus turvattava pitkäjänteisellä suunnitelmalla.
 4. Työllisyyden edistämiseen panostettava tarvelähtöisillä palveluilla ja välityömarkkinoita hyödyntämällä.

Koronaepidemian myötä työttömyys on kasvanut rajusti ja pitkäaikaistyöttömyys yleistynyt. Tilanteet ovat vaikeutuneet erityisesti niillä, joilla jo ennestään on ollut haasteita. Epidemia on lisännyt ahdistusta ja muita mielenterveysongelmia, yksinäisyyttä sekä taloudellisia ongelmia. Mielenterveyspalveluiden saatavuus on ollut entistä heikompaa.

Korona on lisäksi heikentänyt erityisesti kolmatta sektoria edustavien säätiö- ja yhdistysmuotoisten työpajojen taloustilannetta. Jatkossa sote-uudistus haastaa erityisesti kunnallisia työpajoja ja niiden toimintaedellytykset ovat vaarassa. Useita tuhansia ihmisiä on jäämässä ilman tarpeisiinsa vastaavia palveluta.

Tuen tarpeessa olevien nuorten ja aikuisten määrä on kasvanut ja palvelutarpeet moninaistuneet, ja etsivän nuorisotyön ja työpajojen palveluille on entistä suurempi tarve. Kaikkia koronaepidemian vaikutuksia ei vielä nähdä, joten nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien palveluista ei tule vähentää rahoitusta.

1. Etsivän nuorisotyön rahoitusta nostettava ja kohdennetuille avustuksille jatkoa

 • Etsivän nuorisotyön perusrahoitus nostettava pysyvästi vähintään vuoden 2019 tasoon eli yhteensä 13,35 miljoonaan euroon.
 • Kouluissa tehtävän nuorisotyön ja etsivän nuorisotyön kehittämistä ja tukemista tulee jatkaa myös tulevina vuosina kohdennetuilla avustuksilla.

2. Työpajojen toimintaedellytyksiä ja palveluita vahvistettava muuttuneessa tilanteessa

 • Työpajatoiminnan edellytysten turvaamiseksi tarvitaan erillinen selvitys ja kehittämisohjelma, joka yhteensovittaa eri hallinnonalojen sääntelyä, toimenpiteitä ja rahoitusta nuorten ja aikuisten palveluissa.
 • Kunnallisten työpajojen toimintaedellytykset on turvattava sote-uudistuksessa.
 • Työpajojen matalimman kynnyksen palvelun, starttivalmennuksen, tarkoituksena on toimintakyvyn ja elämänhallinnan vahvistaminen. Koronan myötä sille on entistä suurempi tarve.

3. Nuorisoalan ja sote-järjestöjen rahoitus turvattava pitkäjänteisellä suunnitelmalla

 • Etsivän nuorisotyön rahoitus on siirrettävä välittömästi rahapelituotoista kokonaan budjettipohjaiseksi.
 • Nuorisotyön rahoitus tulee siirtää yleiskatteelliseen budjettiin.
 • Sote-järjestöjen rahoitus tulee turvata pitkäjänteisesti.

4. Työllisyyttä edistettävä tarvelähtöisillä palveluilla ja välityömarkkinoita hyödyntämällä 

 • Työnhakijoiden moniammatillisia ja toiminnallisia työ- ja toimintakyvyn arviointeja tulee lisätä. TE-hallinnon ohjauksellista työotetta ja palveluohjausta tulee vahvistaa.
 • Palkkatukea tarvitaan laajemmin myös kolmannelle sektorille ja kuntiin.
 • Avoimille työmarkkinoille siirtymisen tehostamiseksi tulee lisätä työhönvalmennusta ja edelleen sijoittaminen tulee mahdollistaa.
 • Välityömarkkinatoimijoiden toimintaedellytyksiä pitää vahvistaa ja niiden tarjoamia mahdollisuuksia hyödyntää entistä laajemmin työllisyyden edistämisessä.
 • Valmisteltaessa uutta osatyökykyisten työllistämisen Suomen mallia, on tärkeää, että nykyisten toimivien palveluiden ja välityömarkkinatoimijoiden rahoitus turvataan. Uudessa toimintamallissa pitää hyödyntää nykyisiä välityömarkkinatoimijoita.

Lue Inton kehysriihiterveiset kokonaisuudessaan.

Lisätietoja: 

Herttaliisa Tuure, toiminnanjohtaja
040 760 1778
herttaliisa.tuure@intory.fi

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry