Inton tavoitteet kevään 2021 kuntavaaleihin

”Tuloksemme on inhimillinen. Tuloksettomuus näkyy pahoinvointina ja isoina eurokuluina.”
– etsivä nuorisotyöntekijä

Huhtikuussa 2021 järjestettävät kuntavaalit tarjoavat mahdollisuuden vaikuttaa siihen, millainen on tulevaisuuden kunta. Mihin halutaan muutosta? Miten nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien tilannetta edistetään parhaiten? Miksi etsivään nuorisotyöhön ja työpajatoimintaan kannattaa panostaa?

Into esittää:

1. Lisää ennaltaehkäisevää työtä ja mielenterveys- ja päihdepalveluja

Varhainen tuki on vaikuttavinta.

Rahoitusta ja ammattilaisia nuorisotyöhön sekä koulujen tuki- ja ohjauspalveluihin
Nuoret tarvitsevat tukea ennen haasteiden kasautumista, lähipalveluna.  

 • Rahoitus perusnuorisotyöhön ja kouluissa toteutettavaan nuorisotyöhön on löydyttävä.
 • Lisää ammattilaisten vetämiä nuorten kynnyksettömiä kohtaamispaikkoja.
 • Opiskeluhuoltoa sekä oppilaan- ja opinto-ohjausta on lisättävä.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut kaikkien saataville
Ihmisten on päästävä nopeammin mielenterveys- ja päihdepalveluihin.

 • Lisää matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluita. Nuorille on oltava heidän tarpeisiinsa vastaavat palvelut.
 • Terapiapalveluihin on päästävä terapiatakuun mukaisesti.

Lisää tukea nuorten asumiseen
Nuoret tarvitsevat asuntoja ja asumisohjausta.

 • Lisää edullisia nuorisoasuntoja ja tuetun asumisen palveluita.

2. Etsivän nuorisotyön laatua ja toimintaedellytyksiä vahvistettava

Etsivä nuorisotyö tukee nuorta haasteiden ratkaisemisessa.

Etsivän nuorisotyön jatkuvuus varmistettava
Etsivän nuorisotyön tarve on jatkuva. Haasteellisessa elämäntilanteessa oleva nuori tarvitsee tukea nopeasti. Vuosittain varmistuva rahoitus aiheuttaa työntekijöiden vaihtuvuutta. Etsivien nuorisotyöntekijöiden työsuhteiden vakinaistaminen turvaa nuorten pitkäjänteisen tukemisen.

 • Laadukas etsivän nuorisotyö tarvitsee myös kunnalta riittävän rahoituksen.
 • Etsivillä nuorisotyöntekijöillä pitää olla vakinaiset työsuhteet.

Etsivän nuorisotyön asiantuntemusta hyödynnettävä kunnan palveluiden kehittämisessä
Etsivällä nuorisotyöllä on ensikäden tietoa kunnan palveluiden toimivuudesta nuorten näkökulmasta. Tätä tietoa tulee hyödyntää kunnan palveluiden kehittämisessä ja päätöksenteossa.

 • Nuorten ohjaus- ja palveluverkostossa on oltava etsivän nuorisotyön edustus.

3. Työpajat turvattava laadukkaana lähipalveluna

Työpajatoiminta vahvistaa elämänhallintaa ja osaamista sekä tukee koulutukseen ja työhön sijoittumista.

Työpajatoiminnan resurssit on taattava
Lupa auttaa. Lupa tukea koulutautumista. Lupa työllistää.

 • Työpajatoiminta on säilytettävä helposti saavutettavana lähipalveluna. Lisäksi tarvitaan etäpalveluja sekä lähi- ja digivalmennusta yhdistäviä malleja.
 • Koulutuksen järjestäjien tulee vahvistaa yhteistyötä työpajojen kanssa. Työpajat ovat oppimisympäristöjä, joissa saa aitoja työtehtäviä sekä yksilöllistä valmennusta.
 • Laadukas työpajatoiminta syntyy satsaamalla yksilövalmennukseen ja työvalmennukseen. Myös yhteistyötä sote-palveluiden, koulutuksen järjestäjien ja työnantajien kanssa on resursoitava.

Työpajatoiminnan vastattava eri tarpeisiin
Palvelut ovat vaikuttavia silloin, kun ne vastaavat yksilöllisiin tarpeisiin ja tavoitteisiin. Ihmisten tarpeet ovat moninaisia – niihin on vastattava monipuolisilla palveluilla.

 • Kuntouttavat työpajapalvelut vahvistavat elämänhallintaa. Työkokeilu auttaa löytämään oman suunnan. Palkkatuettu työ kasvattaa osaamista ja tukee työllistymistä. Työhönvalmennus edistää tehokkaasti työmarkkinoille siirtymistä.

Lisää työpajojen starttivalmennusta
Monella nuorella on haasteita arjenhallinnassa. Koulutukseen ja työmarkkinoille pääsemiseksi he tarvitsevat kokonaisvaltaista psykososiaalista tukea.

 • Lisää elämänhallintaa vahvistavaa matalan kynnyksen työpajapalvelua, starttivalmennusta.

Hyödynnä Inton kuntavaalitavoitteiden diaesitystä.

Katso 22.9. järjestetty Inton kuntavaalitavoitteiden julkistamistilaisuus tallenteena. 

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry