Hyria hyödyntää Sovaria monipuolisesti kehittämistyössä

Sovari on monipuolinen työkalu. Sovarista organisaatio saa tietoa paitsi oman työnsä tuloksista, myös valtakunnallisesta tilanteesta. Miten ottaa Sovarista kaikki hyöty irti? Tässä blogikirjoituksessa etsivän nuorisotyön koordinaattori, Hyria-säätiön Cecilia Winter kertoo Hyrian hyvistä Sovari-käytännöistä.

Kuinka hyödyllistä ja toisaalta työllistävää onkaan tiedon kerääminen! Kyselyjä täytyy lähettää ja niiden täyttämisestä muistutella. Sovaria on viime vuosina kehitetty asiakaslähtöisemmäksi ja mukautettu vastaamaan paremmin myös etsivien tarpeita, mutta kysely jakaa etsivien keskuudessa edelleen mielipiteitä. 

Me Hyriassa olemme sitä mieltä, että Sovaria kannattaa hyödyntää monin eri tavoin. Kerron seuraavaksi, millaisia käytäntöjä olemme Sovarin ympärille kehittäneet. Hyria Säätiön toiminta-alue on Hausjärvi, Hyvinkää, Loppi, Hyrian kampukset Hyvinkäällä ja Riihimäellä sekä Hyvinkään lukio. 

Sovarin merkitys pitää sanoittaa nuorelle 

Sovari-kyselystä saadut tulokset ovat arvokasta tietoa niin kunnille kuin rahoittajillekin. Kyselyn kerääminen on teknisesti helppoa. Viestin voi laittaa vaikka Inton laatimilla saatesanoilla ja lisätä linkin perään.  

Kaikki ei kuitenkaan ole niin yksinkertaista. Miten nuoren saisi täyttämään kyselyn, saati pitämään sitä yhtä tärkeänä vaikuttamisen keinona kuin me etsivät pidämme?  

Kyselyihin vastanneiden nuorten määrässä olisi ainakin meillä parantamisen varaa. Ehkäpä tähän täytyy keksiä jokin porkkana oman tiimin kesken: kuka keksii luovimman tavan saada nuoret vastaamaan kyselyyn?  

Selvää kuitenkin on, että etsivällä on oma roolinsa Sovarin markkinoimisessa nuorelle. Jos palautetta kysytään anteeksipyytelevästi, voi kysely helpommin jäädä täyttämättä. Etsivän täytyy osata sanoittaa, mihin tarpeeseen palautetta kysellään ja kuinka tärkeää se on meille. Kun samalla muistaa mainita vapaaehtoisuuden, voi palautetta saada herkemmin. 

Kirjaa Sovari tiimin vuosisuunnitelmaan 

Meillä hyväksi on havaittu niin sanotut ”Sovari-pompsit” eli muistutukset. Koko tiimiä muistutellaan Sovarin lähettämisestä puolen vuoden välein, ennen kesälomia ja joululomaa. Näin tulee tarkemmin käytyä läpi se, kenelle kaikille Sovarin on muistanut lähettää.  

Mikäli asiakkuus on kestänyt kauan, on hyvä miettiä, missä kohdassa kyselyn lähettää uudelleen. 

Hyödynnä palaute kehittämisessä 

Vastausmäärät kyselyssä ovat usein vain pieni leikkaus tehdystä työstä. Palautteita läpikäydessä on tärkeää itse ymmärtää, että luvut eivät kerro koko totuutta. Tässä painottuu reflektoinnin taito sekä kyky nähdä lukujen taakse.  

Reflektoimme Sovari-tuloksia etsivän nuorisotyön alueiden pikku tiimeissä ja koko tiimissä. Vertaamme lukuja edellisvuosiin sekä valtakunnallisesti. Mikäli luvut ovat suuresti muuttuneet, käymme läpi, mikä siihen on johtanut ja voimmeko tehdä jotain asialle.  

Hyödynnämme Sovareita myös jokavuotisessa kehittämispäivässämme alueittain. Erityisen tärkeänä pidämme vapaa sana -osiota, johon nuoret voivat avoimesti kirjoittaa ajatuksiaan. Aikaisemmista Sovari-kyselyistä on esimerkiksi noussut kehittämiskohteeksi markkinointi, sillä saimme siitä useamman palautteen. 

Inton sivuilta löytyykin hyviä infograafeja, joihin voi lisätä oman kunnan tai kaupungin luvut ja kommentteja vapaa sana -osioista. Infograafit ovat hyvä keino havainnollistaa työn vaikuttavuutta kuulijoille.  

Käytämme näitä esimerkiksi esiteltäessä etsivää nuorisotyötä verkostossa, nuorille tai vaikka somessa.  

Kehitetään yhdessä Sovaria entistä vaikuttavammaksi 

Näen Sovarissa paljon potentiaalia, joka jää helposti käyttämättä. Meidän täytyy saada nuoret täyttämään Sovaria enemmän. Samalla kysely pitää juurruttaa osaksi etsivien työtä valtakunnallisesti.  

Näin Sovari voi tuottaa meille oikeasti arvokasta tietoa niin oman työmme tueksi kuin rahoittajienkin suuntaan. 

Cecilia Winter 
Etsivän nuorisotyön koordinaattori  
Hyria-säätiö 

Mitä hyviä käytänteitä te olette kehittäneet Sovariin liittyen? Jaa omasi muillekin! Lähetä Sovari-vinkkisi Riitta Kinnuselle riitta.kinnunen@intory.fi. Into julkaisee lähetetyt käytännöt joko omina artikkeleinaan tai yhteen koostettuina blogin Ratkaisut-sarjassa. Pidätämme oikeuden muokata tekstejä blogisarjaan sopiviksi.  

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry