Finns det en plats för alla?

Vi vet att ungdomar som faller utanför samhällsstrukturerna är en kostnad för samhället. Utbildning har visat sig vara en viktig faktor för att motverka marginalisering och inte minst reformen kring den utvidgade läroplikten befäster vikten av att alla skall ha en grundexamen. Vilken roll fyller då ungdomsverkstäderna i detta sammanhang?


Teorierna är många varför ensamheten ökar i vårt samhälle. Vi kan skönja en försvagad social kompetens bland de unga och ångest samt depression sätter käppar i hjulen för allt flera unga på deras resa mot framtiden. Det vi kallar problematisk skolfrånvaro kryper allt ner i åldrar.

Starkt samarbete

På vår verkstad har vi sedan länge tillbaka haft ett starkt samarbete med nejdens utbildningsaktörer. Våra uppsökande ungdomsarbetare fyller en viktig roll i samarbetet med utbildningsenheterna. Vi gör informativt och förebyggande arbete genom att besöka skolorna, speciellt med fokus på stadieövergångarna och fångar upp de unga när det sker studieavbrott. Vår ungdomsverkstad har ett specialkunnande inom pedagogik och fungerar som ett verktyg för skolorna i deras verktygsback. Ifall den unga har stora utmaningar i skolan eller själva skolmiljön känns utmanande så är det möjligt för skolorna att utstationera studerande till vår verkstad. Den unga bibehåller på så sätt sin studieplats, jobbar vidare på sina studier och målsättningen är att nå den planerade examen som skapar förutsättningar för en vidare sysselsättning och egenförsörjning för den unga.

Imponerande arbete

För NEET-ungdomar som ligger utanför studier och arbete fyller verkstaden också en viktig roll då den unga kan komma till verkstaden för att upprätthålla sina rutiner, förstärka sin självkänsla och hitta sina egna styrkor och så småningom hitta en egen väg framåt. På verkstaden får den unga också hjälp t ex med hantering av den personliga ekonomin och annat individuellt stöd som kan vara avgörande att få i balans, innan man kan gå vidare till studier eller jobb. Förutom det värde en hållbar framtid innebär för individen själv kan vi konstatera att om vi leker med tanken att man har 50 ungdomar på en ungdomsverkstad på ett år och 80% av dem går vidare till ett bestående alternativ som studier eller arbetsliv så förebygger vi en potentiell marginaliseringen av 40 ungdomar. Enligt Sitras beräkningar från 2018 där man beräknar att en marginaliserad individ kostar samhället 375.000 euro gör vi då en samhällelig inbesparing på ca 15 miljoner euro.

Nätverk är viktigt

För att lyckas med att på ett hållbart sätt vägleda ungdomar framåt i livet krävs breda samarbetsnätverk. Som en tredje sektorns aktör är vi beroende av samarbetet med kommunernas sysselsättnings-, ungdoms- och bildningstjänster. Vi behöver ha ett starkt samarbete med utbildningsenheterna där det sker en slussning av studerande i båda riktningarna. Vi behöver ett samarbete med välfärdsområdet kring sociala tjänster och ett tätt samarbete med TE-tjänster och FPA. Tredje sektorn står för en mångfald olika tjänster och innefattar organisationer som besitter mycket värdefull kunskap och språkkunskap. När det kommer till ungdomar som möter särskilda utmaningar är det avgörande att verkstadsmiljön är en trygg miljö och att man blir bemött på det egna modersmålet. Tillsammans formar alla aktörer ett ekosystem där målsättningen är att tidigt fånga upp och stöda varje enskild individ så att alla kan hitta en egen plats i samhället.

” Alla har en plats i livet – vi hjälper dig att hitta din”

Resurscentret Föregångarna/
Folkhälsan Utbildning

Enhetschef Petra Bengs

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry