Etsivässä nuorisotyössä ja työpajoilla on oltava turvallista 

Turvallinen ilmapiiri on perusta sille, että kohtaamistilanteet sekä yhteisölliset hetket ovat onnistuneita ja lisäävät ihmisten voimavaroja. Turvallisessa ryhmässä toimiminen ja keskustelu tuovat osallistujille uutta tietoa heidän osaamisestaan ja kyvyistään toimia sosiaalisissa tilanteissa. Into kannustaa kaikkia etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan toimijoita laatimaan ja julkaisemaan turvallisemman tilan periaatteet.

Turvallisemman tilan periaatteiden luominen omaan toimintaan tai nuorten ryhmiin on yksi tapa lisätä turvallisuuden ja osallisuuden tunnetta. Ne luovat pohjaa psykologiselle turvallisuudelle ja osallistujien hyvinvoinnille. Sosiaalisesti vahvistava työ on vaikuttavaa vasta silloin, kun ihminen kokee aidosti voivansa luottaa itseensä, muihin ja ympäristöönsä. Turvallisemman tilan periaatteet koskevat niin kahdenkeskisiä kohtaamisia kuin pieniä tai suuria ryhmiä sekä laajasti toimitiloja ja laajempaa yhteisöä, johon nuoret kiinnittyvät. Ne pitävät huolta myös ammattilaisten työhyvinvoinnista.  

Turvallisemman tilan periaatteiden noudattamisen tavoitteena on, että jokainen osallistuja kokee olevansa tervetullut omana itsenään eikä hänen tarvitse pelätä syrjintää tai häirintää.  

Turvallisemman tilan periaatteiden luominen on yhteisöllinen prosessi. Niitä laatiessa on hyvä keskustella arvostuksesta, avoimuudesta, luottamuksesta ja myötätuntoisesta toiminnasta. Kun yhdessä hyväksytyt turvallisemman tilan periaatteet ovat näkyvillä esimerkiksi tilan seinällä, ne ohjaavat sekä ajattelua että käyttäytymistä ja painottavat huolenpitoa jokaisesta läsnäolijasta. 

Turvallisuuden tunnetta rakentamassa 

Arvostus edellyttää toisten kunnioittamista ja pyrkimystä ymmärtää muiden ajatuksia ja elämää. Arvostamisessa on kyse omien sekä toisten fyysisten ja psyykkisten rajoja kunnioittamisesta. Jokaisella on oikeus olla oma itsensä ja kenestäkään ei tule tehdä oletuksia, vaan annetaan jokaisen itse kertoa ja määritellä itsensä sekä oma elämänsä.  Arvostuksen lisäämisessä huolellinen tutustuminen ja erilaiset tutustumisharjoitukset ovat merkityksellisiä, jotta jokainen voi kertoa itsestään omalla tavallaan sekä tutustua toisiin osallistujiin. Arvostus lisääntyy yhteisen keskustelun ja omien ajatusten jakamisen kautta.  

Avoimuus on lähtökohta sille, että voidaan läpinäkyvästi tuoda esille keskeisiä kehittämisen ja kasvun paikkoja. Avoin keskustelu luo luottamusta siihen, että palaute on rakentavaa ja mitään ei salailla. Avoimuutta ovat osallisuuden menetelmät, jossa osallistujat ovat tietoisia yhteisestä toiminnasta ja voivat vaikuttaa sekä suunnitteluun että päätöksiin, jotka koskevat heitä. Avoimuus luo pohjaa myös sille, että vaikeatkin asiat voidaan ottaa puheeksi ja niihin voidaan yhdessä etsiä ratkaisuja.  

Luottamus liittyy ihmisen kykyyn toimia osana ryhmää tai yhteisöä. Luottamus toisiin ihmisiin luo pohjan sille, miten jokainen uskaltaa jakaa omia asioitaan ilman pelkoa, että henkilökohtaiset asiat kerrotaan ulkopuolisille. Tästä sovitaan sekä yksilökeskustelujen yhteydessä liittyen ammattilaisten vaitiolovelvollisuuteen että ryhmätoiminnassa liittyen siihen, miten keskinäisessä vuorovaikutuksessa ja ryhmän ulkopuolellakin varjellaan jokaisen yksityisyyttä.  

Myötätunto on välittämisen ja tukemisen osoittamista muille osallistujille. Kyky myötätunnon kokemiseen, myötätunnon osoittaminen muita kohtaan sekä itsemyötätunto vahvistavat jokaisen hyvinvointia ja mielenterveyttä. Jokaisella on vastuu toimia kannustavasti toisia kohtaan.  Kenenkään loukkaamista ei sallita ja anteeksipyytämisen sekä anteeksiantamisen taidoista huolehditaan hyvän ilmapiirin ja ystävällisyyden ylläpitämiseksi.   

”Saa olla epävarma” 

Nuorten kanssa työskennellessä voit hyödyntää oman ryhmäsi kanssa tätä harrasteryhmän laatimaa listausta turvallisemman tilan periaatteista. Alla olevan listan laatimiseen ovat osallistuneet yli 16-vuotiaat nuoret ja periaatteet ovat esillä harrastetiloissa kaikkien nähtävillä. Nämä periaatteet on otettu lopulta koko yhteisön periaatteiksi ja ne koskevat henkilöstöä, harrastajia, yhteistyökumppaneita sekä satunnaisia vieraita. Kokoa oma porukka kasaan ja ryhtykää yhdessä pohtimaan toimintaanne ja toimitiloihin soveltuvia, kaikkien tarpeet huomioivia, periaatteita. 

  • Huomioidaan kaikki, ei jätetä ketään yksin 
  • Pyydetään ja tarjotaan apua 
  • Syrjinnästä vapaa alue 
  • Kaikki tunteet sallittuja 
  • Saa olla epävarma 
Kuva: Perjantai-tallin tallisäännöt kaikkien nähtävillä. Paananen 2023.

“Anna tilaa” 

Ammattilaisten omaan toimintaan laaditut turvallisemman koulutuksen periaatteet olivat käytössä Menetelmät jakoon – koulutuskiertueella syksyllä 2023. Nämä periaatteet ohjasivat kouluttajien toimintaa sekä osallistujien kohtaamisia toisten ammattilaisten kesken. Periaatteiden pohjana toimi Allianssin (2023) Turvallisemman tilan periaatteet ja vihapuheesta vapaan keskustelun säännöt sekä Suomen YK-Liiton (2023) Turvallisemman tilan periaatteet. Inton toiminnassa noudatetaan alla olevia periaatteita myös muissa verkostoissa sekä tapahtumissa.

Arvosta monimuotoisuutta älä tee oletuksia kenenkään arvoista, tunteista, terveydestä tai toimintakyvystä. Älä oleta myöskään seksuaalisuudesta, sukupuolesta, kansallisuudesta, etnisyydestä, uskonnosta tai sosioekonomisesta taustasta. 

Kunnioita jokaisen itsemääräämisoikeutta sekä henkilökohtaista fyysistä ja psyykkistä tilaa. Muista, ettet voi tietää toisen rajoja kysymättä niitä. Pyydä myös tilaa itsellesi ja aseta tarvittaessa rajoja. 

Anna tilaa. Pyri huolehtimaan siitä, että kaikilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun. Kunnioita myös toisten yksityisyyttä ja käsittele arkoja aiheita kunnioittavasti. Tunnista oma asemasi suhteessa muihin. 

Kuuntele ja opi. Ota vastaan uudet aiheet, henkilöt ja näkökulmat ennakkoluulottomasti. Ole avoin palautteelle ja pyri muokkaamaan toimintaasi. Myös erehtyminen ja kysyminen on sallittua, kaikkea ei tarvitse osata valmiiksi.  

Toimi, jos näet tai kuulet häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, puutu siihen itsellesi sopivalla tavalla. Pidättäydy arvostelusta, juoruilusta ja stereotypioiden ylläpitämisestä. Jos olet loukannut muita, pyydä anteeksi. 

Kuva: Menetelmät jakoon -koulutus, Oulu 2023.

Kirjoittajat:

Emmi Paananen & Susanna Palo, kouluttajat

Kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskus 

Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry

Lähteet:

Allianssi, 2023. Turvallisemman tilan periaatteet ja vihapuheesta vapaan keskustelun säännöt. https://nuorisoala.fi/palvelut/yhdenvertaisuus/turvallisemman-tilan-periaatteet-ja-vihapuheesta-vapaan-keskustelun-saannot/ 

Suomen YK-Liitto, 2023.Turvallinen tila. https://www.ykliitto.fi/turvallinen-tila 

Nuorten Perjantai-tallin turvallisemman tilan periaatteet, 2023.

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry