Etsivän nuorisotyön vahvistamiseen koronatilanteen jälkeistä elvytystä

Hallitus on esittänyt neljännessä lisätalousarviossa 12 miljoonan euron määrärahan nuorisotyön vahvistamiseen osana koronaviruksen jälkeisiä elvytystoimia. Lisätalousarviolla tasoitetaan koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutuksia lapsiin ja nuoriin.

Määräraha jakautuu kolmeen osaan, joilla tuetaan kouluissa ja oppilaitoksissa tapahtuvaa nuorisotyötä ja etsivää nuorisotyötä. Etsivän nuorisotyön määräraha kohdentuu seuraavasti:

Erityisavustus uuden etsivän nuorisotyöntekijän palkkaamiseen – hakuaika 11.8.–14.9.2020.

Hakuilmoitus julkaistaan elokuussa aluehallintoviraston verkkosivuilla https://aviavustukset.fi/. Avustuksen tarkoituksena on etsivän nuorisotyön resurssien lisääminen. Avustusta myönnetään uusien etsivän nuorisotyöntekijöiden palkkauskuluihin.

Etsivän nuorisotyön vuonna 2020 jaettujen avustusten korottaminen

Etsivän nuorisotyön avustusta keväällä 2020 saaneiden toimijoiden avustusosuutta nostetaan. Uusi avustussumma tulee olemaan 30 000 €/henkilötyövuosi. Lisätietoja korotuksen toteuttamisesta annetaan elokuun alussa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja aluehallintovirastot tiedottavat tarkemmin avustusten hakemisesta elokuun 2020 alussa.

Lue lisää aluehallintoviraston tiedotteesta

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry