Etsivä nuorisotyö – Erityisen arvokkaita kohtaamisia

Etsivä nuorisotyö on tarkoitettu kaikille alle 29-vuotiaille nuorille, jotka kaipaavat elämässään tukea. Etsivä nuorisotyö varmistaa, että kenenkään nuoren ei tarvitse selviytyä yksin, vaan jokainen nuori saa itsenäistymiseen, kasvamiseen ja osallisuuteen tarvitsemaansa tukea. Etsivä ei päätä asioita nuoren puolesta, vaan kulkee nuoren rinnalla. Etsivä nuorisotyö on nuorelle vapaaehtoista.

Vanhempi nainen ja nuori mies keskustelemassa iloisesti

Etsivä nuorisotyöntekijän kanssa voi sopia tapaamisesta helposti ja nopeasti paikasta riippumatta. Etsivät nuorisotyöntekijät käyttävät aktiivisesti somea ja yhteystiedot löytyvät helposti entit.fi – sivustolta. Etsivällä nuorisotyöllä on käytössään myös yhteysetsivaan.fi– sivusto, jonka kautta apua tarvitseva nuori on helppo ilmoittaa oikean alueen etsivä nuorisotyöntekijälle.

Mikään asia ei ole liian suuri tai pieni asia yhdessä ratkottavaksi.

Etsivän nuorisotyöntekijän kanssa voi miettiä esimerkiksi:

  • ihan tavallisia arjen tilanteita ja tekemisiä
  • ihmissuhteita, sosiaalista elämää, vapaa-aikaa ja harrastuksia
  • terveyttä, jaksamista ja mielen hyvinvointia
  • opiskelupaikkoja ja työpaikkoja tai mahdollisuuksia kuntoutukseen
  • raha-asioita, toimeentuloa, tukien ja etuuksien (esim. Kela) hakemista
  • työttömäksi ilmoittautumista, TE-toimiston tai työllisyyspalvelujen kanssa asiointia.

Etsivä nuorisotyö aloitetaan ensisijaisesti perustuen nuoren itsensä antamiin tietoihin ja hänen omaan arvioonsa tuen tarpeesta. Etsivä nuorisotyö voidaan aloittaa myös viranomaisten ja muiden toimijoiden luovuttamien tietojen perusteella. Tietojen luovuttamista etsivään nuorisotyöhön ohjaa Nuorisolaki.

Ilmoitusvelvollisuus etsivään nuorisotyöhön

  1. Koulutuksen järjestäjän on luovutettava tiedot yli 18-vuotiaasta nuoresta, joka keskeyttää opinnot ammatillisessa koulutuksessa tai lukiokoulutuksessa
  2. Puolustusvoimien ja siviilipalveluskeskuksen on luovutettava tiedot nuoresta, joka vapautetaan varusmies- tai siviilipalveluksesta palveluskelpoisuuden puuttumisen takia tai joka keskeyttää palveluksen

Lisäksi opetuksen järjestäjä voi luovuttaa tiedot perusopetuksen päättäneestä oppivelvollisesta nuoresta, joka ei ole sijoittunut perusopetuksen jälkeisiin opintoihin. Samaten koulutuksen järjestäjä voi luovuttaa tiedot opinnot keskeyttävästä oppivelvollisesta nuoresta.

Nuoren tarina

Nuori otti yhteyttä etsivään nuorisotyöhön. Hän oli muuttamassa takaisin kotipaikkakunnalleen, eronnut miehensä kanssa ja heillä oli yhteinen pieni lapsi. Nuori oli suorittanut peruskoulun, mutta peruskoulun jälkeen hän ei ollut hakeutunut opiskelemaan.

Yhdessä etsivän kanssa hän sai selvitettyä vapaana olevien asuntojen tilanteen ja muutettua pois ex- miehensä asunnosta.

Nuori halusi kartoittaa mahdollisuudet päästä opiskelemaan lähihoitajaksi. Yhdessä etsivän nuorisotyöntekijän kanssa, hän sopi ajan te-palveluihin kartoittamaan lähipaikkakuntien koulutustarjontaa. Nuori ja etsivä kävivät yhdessä te-toimistossa ja kyselivät tukimahdollisuuksia oppisopimuskoulutukselle.

Mahdollisuus saada tukea oppisopimukselle järjestyi, mutta valitettavasti oppisopimuspaikkoja ei ollut sillä hetkellä tarjolla. Nuori haki lopulta avoinna olevaan monimuotokoulutukseen, josta hän valmistui lähihoitajaksi.

Etsivä nuorisotyöntekijä kulki nuoren rinnalla koko matkan nuoren erosta asunnon hakemiseen, tukiasioiden hoitamiseen sekä koulutuspaikan hakemiseen ja sieltä valmistumiseen. Nuori kertoi itse, että hänen voimavaransa eivät olisi riittäneet tähän kaikkeen ilman etsivän nuorisotyöntekijän antamaa tukea.

Erityisen arvokkaita kohtaamisia,

Juha Mertala
etsivä nuorisotyöntekijä
Pudasjärven kunta
Kainuun & Koillismaan ENT-koordinaattori

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry