Vapaaehtoinen pakko – uhka vai mahdollisuus?

En ole koskaan pelännyt tarttua uusiin haasteisiin, mutta jos olisin tiennyt mitä vuosi 2020 tuo tullessaan, olisi ehkä kannattanut.

Aloitin syksyllä 2019 Kemijärvellä sijaitsevan Saura-säätiön toimitusjohtajan sijaisuudessa toimien kuitenkin edelleen puolikkaalla työajalla myös Meriva-säätiön nuorten työpajan kehittämistehtävissä ja Lapin ALU-koordinaattorina –  mainio yhdistelmä, jossa jokainen prosentti tukee toistaan. Tätä kokonaisuutta on nyt takana reipas vuosi.

Olin asettanut yhdeksi työni tavoitteeksi Saura-säätiöllä osaamisen tunnistamisen ja opinnollistamisen kehittämisen sekä juurruttamisen osaksi säätiön perustehtävää. Suunnittelin kehittämispäivien kokonaisuuden, jossa yhdessä koko säätiön henkilökunnan kesken avasimme osaamisen tunnistamisen ja opinnollistamisen suhdetta työhönvalmennussäätiön perustehtävään. Otimme valmentautujien osaamisen näkyväksi tekemisen välineeksi käyttöömme PAIKKO- järjestelmän, jonka toimintamalli avattiin kaikille yhteistyökumppaneita ja säätiön hallitusta myöten. Löysimme yhteisen ymmärryksen siitä, mitä osaamisen tunnistaminen ja opinnollistaminen tarkoittaa monesta eri näkökulmasta.

Ja sitten iski COVID-19…

Siirryimme toimivan verkostoyhteisyön ansioista kahdessa päivässä toteuttamaan etävalmennusta paikallisen sopimuksen turvin. Valmennushenkilöstöltä tämä edellytti ääretöntä rohkeutta uuden edessä. Järjettömällä aikataululla täysin uusien toimintamallien ja toiminta-alustojen nopeaa omaksumista, heittäytymistä ja todellisen asiakaslähtöisyyden nostamista keskiöön – ketään ei jätetty yksin.

Voisin kutsua tilannetta vapaaehtoiseksi pakoksi, johon päätimme tarttua. Työpajatoimintahan perustuu tekemällä oppimisen ideologiaan, johon nyt itse valmentajat työnsä perustivat. Yhdessä asiakkaiden kanssa opeteltiin verkkoalustojen käyttöä, yhdessä ideoitiin sisältöjä ja lopulta yhdessä arvioitiin tuloksia. Tulokset olivat rohkaisevia, ja etävalmennus jää osaksi toimintakulttuuriamme jatkossakin.

Mutta miten käy osaamisen tunnistamisen verkossa?  

Osaamisen tunnistaminen perustuu valmentajan tekemiin havaintoihin, vuorovaikutukseen valmentajan ja valmentautujan välillä, eikä sanattoman viestinnän havainnointi useinkaan mahdollistu etävalmennuksessa.

Säätiön kehittämispäivien kokonaisuuteen lisättiin siis vielä uusi aihe, jota varmasti käsitellään tulevaisuudessa myös valtakunnallisella tasolla.
Outi Hedemäki
toimitusjohtaja, Saura-säätiö

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry