Unohtuuko sotessa kohtaamista kaipaavat nuoret?

Sote-uudistuksessa on useita kriittisiä kysymyksiä arjessa tukea tarvitsevien nuorten ja heidän palveluiden kannalta. Kunnissa tarvitaan nyt rohkeaa keskustelua ja avauksia uudistuksen seurauksista ja kriittisistä kysymyksistä. Asikkalan kunnan nuorisovastaava Henna Rautavuo-Hätönen summaa uudistuksen aukot ja rohkaisee ammattilaisia ja kuntapäättäjiä tarttumaan niihin.

Sote-uudistuksen uhkana palveluitten keskittyminen

Palvelut ovat muutoksessa sote-uudistuksen myötä. Etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan toimivuuden kannalta on äärettömän tärkeää, että niihin pääsee jonottamatta ja ne ovat riittävän lähellä ja helposti saavutettavissa. Uudistuksen seurauksena palveluiden keskittyminen keskustaajamiin ja yhä suurempiin yksiköihin vaikuttaa todennäköiseltä. Tämä on huolestuttavaa etenkin kehyskuntien ja pienten taajamien näkökulmasta. Muutos uhkaa etäännyttää arjen kumppanit asiakkaistaan ja vaatii asiakkailta huomattavasti aiempaa suurempaa kyvykkyyttä ja jaksamista omatoimiseen palveluihin hakeutumiseen mm. joukkoliikenteen puuttuessa.

Sote-uudistusprosessissa ei ole toistaiseksi pystytty huomioimaan myöskään sitä, että nuorten kohtaamistyö työpajoilla ja etsivässä nuorisotyössä asemoituu rajapinnoille ja vaatii monialaista toimintaa. Nuorten arjen tukityössä verkostoituminen on äärettömän tärkeää ja hallinnon monimutkaistuminen hidastaa palveluihin pääsyä.

Sote-uudistuksen seurauksena asiakkaat menettämässä tarvitsemansa palvelut

Sote-uudistuksen lakiluonnoksen mukaan kunnalliset toimijat, jotka nyt tuottavat yli 60 % työpajapalveluista, eivät voisi jatkossa enää tuottaa hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle siirtyvää kuntouttavaa työtoimintaa tai sosiaalista kuntoutusta. Vaarana on se, että asiakkaat, kuntien ja kaupunkien asukkaat, menettävät tarvitsemansa palvelut. Kärsijäksi ovat joutumassa erityisen haastavissa elämäntilanteissa elävät nuoret. Vaikka hallitusohjelmaan on kirjattu, että työpajojen toiminnallisia- ja taloudellisia edellytyksiä vahvistetaan, ei uudistuksen jälkeen ole välttämättä olemassa rakennetta, jossa toimintaa järjestetään.

Sote-uudistus ei tue yksilöllisiä koulutuspolkuja

Kuntien ja kaupunkien vastuulle on siirtymässä myös laajennetun oppivelvollisuuden valvontatehtävä. Oppivelvollisuuslain velvoitteiden täyttämiseksi kuntien ja koulutuksenjärjestäjien tulee eri tavoin turvata opinnoissa pysymistä, niissä etenemistä ja yksilöllisten polkujen toteutumista. Työpajojen on ajateltu toimivan koulutusjärjestelmän kumppaneina ja mahdollistavan nämä yksilölliset opintopolut tarjoamalla vaihtoehtoisia oppimisympäristöjä ja valmennuksellista tukea. Sote-uudistus ei tue tämän tavoitteen toteutumista, sillä se on kriittinen erityisesti kunnallisille työpajoille. Jos työpajojen määrä vähenee, heikkenevät mahdollisuudet hyödyntää niitä opintojen tukena.

Inhimillisesti ja taloudellisesti merkittäviä palvelupäätöksiä valmistellaan nyt eduskunnassa ja niiden seuraukset ovat sinun, kuntapäättäjän tai alalla työskentelevän työpöydällä pian. Lähipalveluna toimivat työpajapalvelut on turvattava haasteellisessa asemassa oleville nuorille myös sote-uudistuksen jälkeen.  

Ammattilainen ja kuntapäättäjä – herätä keskustelua!

Toivon, että sinä paikallisena työntekijänä pyrit lisäämään keskustelua ja tietoutta sote-uudistuksen seurauksista ja näistä nuorten kannalta kriittisen tärkeistä kysymyksistä. Toivon myös, että sinä kuntapäättäjä esität rohkeasti näitä kysymyksiä alueellasi puolueesi tai ryhmäsi muille toimijoille, ja viranhaltijoille.

Merkittävämpiä avauksia ja päätöksiä tuskin voitte nuorten kannalta tehdä.

Henna Rautavuo-Hätönen

Nuorisovastaava, Asikkalan kunta

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry