Työpajojen toimintaedellytykset turvattava sote-uudistuksessa

Sote-uudistus on yksi tämän hallituskauden isoimmista ja merkittävimmistä uudistuksista. Uudistuksella tavoitellaan hyvinvointi- ja terveyserojen pienentämistä ja palveluiden saatavuuden parantamista. Näitä tavoitteita kannatetaan laajasti.

Uudistustyössä vähemmälle huomiolle on kuitenkin vielä jäänyt sote-maakuntien ja kuntien palveluiden saumaton yhteensovittaminen. Valmistelutyössä on vielä arvioitava maakuntien ja kuntien rajapinnoilla toimivien palveluiden tuottaminen. Nyt uudistus uhkaa kunnallisten työpajojen toimintaa, kun kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen kuntoutus on siirtymässä kunnilta sote-maakunnan järjestämisvastuulle. Haasteeksi muodostuu sote-uudistukseen liittyvän säännöstason lisäksi hankintalaki ja kuntalaki. Sote-maakunta voi kilpailuttaa järjestämänsä palvelun, ja kunta voi osallistua kilpailutuksiin vain, jos yhtiöittää toiminnan, mutta kuntouttavaa työtoimintaa ei voi kuitenkaan tuottaa yritysmuotoinen organisaatio. Kunnallisten työpajojen ahdinkoon tarvitaan valtakunnallinen ratkaisu. 

Hallitusohjelmassa on luvattu turvata työpajatoiminnan toimintaedellytykset. Siksi esiin noussut huoli kunnallisten työpajojen toimintaedellytyksistä sote-uudistuksen jälkeen on aiheellinen, ja edellyttää lainvalmistelijoilta vielä tarkastelua. Uudistuksen toteutuessa tässä muodossa kunnalliset työpajat eivät voi enää tuottaa sote-maakunnan järjestämisvastuulle siirtyvää kuntouttavaa työtoimintaa tai sosiaalista kuntoutusta. Tilanne olisi kestämätön paitsi palvelua tarvitsevien ihmisten, myös monen työpajan kannalta. 

Uudistuksen vaikutukset työpajojen palveluihin ja kunnallisten työpajojen tuottamaan kuntouttavaan työtoimintaan tulee vielä arvioida. Työpajapalveluiden jatkumisen edellytykset tulee huomioida uudistuksen valmistelussa.

Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry on ehdottanut lausunnossaan lakiesityksestä, että laki mahdollistaa sen, että kunnallinen työpaja voi tuottaa maakunnan järjestämisvastuulle siirtyviä palveluita, kuten kuntouttavaa työtoimintaa ja sosiaalista kuntoutusta. Kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen osalta tarvitaan työpajoja ja vastaavia valmennusyksiköitä koskeva poikkeus samaan tapaan kuin työsopimuslaissa on tällä hetkellä.

Myös maakuntien kanssa tehtävät sopimukset voivat olla yksi ratkaisu esille nousseeseen huoleen, mutta tällöin tarvitaan vahvaa ohjausta siihen, että kaikki tulevat maakunnat toimivat yhtenäisesti. Ei ole palvelua tarvitsevien ihmisten eikä työpajojen kannalta yhdenvertaista, että maakunnat toteuttavat tätä tärkeää palvelua eri tavoin. Palvelupuutteiden luominen ei ole sote-uudistuksen tarkoitus – vaan palveluiden saatavuuden parantaminen! Työpajojen toimintaedellytykset on turvattava.  

Riitta Mäkinen
kansanedustaja
puheenjohtaja, Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry