Miten koulutuspolulta putoaminen estetään?

Inton vaikuttamistyön asiantuntija Reetta Pietikäinen pohtii blogikirjoituksessaan oppivelvollisuuden laajentamisen haasteita ja listaa parhaat keinot koulupudokkuuden minimoimiseen.

On selvää, että nuorten koulutustasoa tulee nostaa. Oppivelvollisuuden laajentaminen yhdellä vuodella ei kuitenkaan vielä takaa tutkinnon suorittamista. Mutta miten se saataisiin varmistettua?

Valtaosa nuorista sijoittuu suoraan toisen asteen koulutukseen ja etenee suunnitellusti opinnoissaan. Osa kuitenkin keskeyttää opintonsa ja on vaarassa pudota kokonaan koulutuspolulta. Näiden nuorten haasteet liittyvät etenkin voimavaroihin, elämänhallintaan ja mielenterveyteen. Siksi oppivelvollisuuden laajentaminen ei voi olla vain koulutuspoliittinen kysymys. Olennaisessa roolissa ovat myös sote-palvelut, nuorisotyö ja työpajatoiminta.

Inton top 5 -ratkaisut koulutuksen keskeyttämisen ehkäisyyn:

  • Opiskeluhuollon ja opinto-ohjauksen resurssien merkittävä kasvattaminen kaikilla asteilla sekä opiskeluvalmiuksien vahvistaminen perusopetuksessa
  • Koulun yhteisöllisyyden ja nuorten yksilöllisen kohtaamisen vahvistaminen nuorisotyön avulla
  • Nuorille räätälöityjen matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelujen lisääminen sekä nuorten terapiatakuun toteuttaminen
  • Koulutuksen järjestäjien ja työpajojen yhteistyön vahvistaminen
  • Etsivä nuorisotyö nuorten tukena vapaaehtoisuuteen perustuen

Työpajat tarjoavat oppimisympäristöjä ja valmennuspalveluita niille nuorille, jotka tarvitsevat kokonaisvaltaista yksilöllistä tukea. Monilla työpajoilla voi suorittaa tutkinnon osia tai kokonaisia tutkintoja. Työpajat rakentavat yksilöllisiä opintopolkuja, ja oppivelvollisuustehtävään liittyvät kustannukset tulee korvata niille. Myös Vauhkonen & Hoikkala* (2020) esittävät, että työpajojen ja koulutuksen järjestäjien yhteistyötä tulee tiivistää, sillä se hyödyttää erityisesti heikossa asemassa olevia nuoria.

Etsivällä nuorisotyöllä on merkittävä rooli haasteellisissa elämäntilanteissa olevien nuorten tukemisessa ja opiskeluvalmiuksien vahvistamisessa. Olennaista on, että etsivä nuorisotyö säilyy jatkossakin nuorelle aina vapaaehtoisena ja perustuu nuoren omaan arvioon tuen tarpeesta.

Koulutuksen keskeyttämistä ei voida vähentää ilman mielenterveys- ja ohjauspalveluiden saatavuuden parantamista. Keskeyttämisvaarassa olevat nuoret tarvitsevat kohtaamista ja yksilöllistä tukea. Nuorilla tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet koulutuksen suorittamiseen.

* Vauhkonen, Teemu & Hoikkala, Tommi: Syrjäytymisen lasku. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, 2020.

Reetta Pietikäinen
asiantuntija, Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry