Katkonaisista palveluista pysyvään tukeen

Työpajojen matalimman kynnyksen palvelu, starttivalmennus, on niitä nuoria varten, joille kynnys osallistua muihin palveluihin on korkea. Yhdessä nuorten kanssa opetellaan kotoa lähtemistä ja ryhmässä olemista, alkuun vaikka vain yhtenä päivänä viikossa. Starttivalmennusta järjestetään monissa kunnissa määräaikaisena hanketoimintana. Näin oli alkuun Lahdessakin, jossa vuonna 2018 onnistuttiin vakinaistamaan toiminta osaksi kaupungin palveluvalikoimaa nuorille. Starttivalmentaja Piia Koskimaa Lahden nuorisopalveluista kertoo, miten tässä onnistuttiin Lahdessa.

Lahdessa starttivalmennuksen asiakkaina olevat nuoret ovat suurimmaksi osaksi ilman toisen asteen tutkintoa. Aloitettuja opintoja saattaa olla useampiakin, mutta loppuun ei ole saatu yhtäkään. Monet nuorista, iästään huolimatta, ovat saattaneet olla kotona tekemättä mitään pitkiäkin aikoja ennen starttivalmennuksen alkua. Tällöin kotoa säännöllisesti lähtemisen opettelu vie aikaa. Jos nuori on ollut kotona esimerkiksi kolme vuotta peruskoulun jälkeen, ei kolmessa eikä viidessäkään kuukaudessa vielä tehdä ihmeitä nuoren kiinnittymisessä takaisin yhteiskunnan rytmiin. Nuoren kanssa ei voida alkaa miettiä seuraavaa palvelua tai mahdollisia opintoja, jos paikalle pääseminen ja ryhmässä oleminenkin tuntuvat haastavilta. Starttivalmennuksessa on mahdollista aloittaa vaikka vain yhdellä käyntipäivällä viikossa. Jaksamisen parantuessa päivien määrää lisätään.

Monilla nuorilla on haasteita mielenterveyden kanssa. Kokemukset kouluajoilta ovat ikäviä, jolloin ryhmään tuleminen on vaikeaa. Pienet ryhmät tukevat positiivisten ja korjaavien kokemusten saamisessa sosiaalisista tilanteista. Tämän vuoksi on tärkeää mahdollistaa riittävän pieni ryhmä starttivalmennuksessa, vaikka tämä vaikuttaakin siihen, ettei palveluun välttämättä pääse juuri silloin, kun nuori haluaisi, vaan joutuu jonottamaan paikkaa.

Lahdessa starttivalmennus alkoi Lahden kaupungin ja ulkopuolisen rahoituksen turvin kahden ja puolen vuoden hankkeena vuonna 2013. Tuolloin saatiin tukea toiminnan mallintamiseen silloiselta Valtakunnalliselta työpajayhdistykseltä (nyk. Into). Vuoden 2016 alussa starttivalmennuksen rahoitus tuli Lahden ja Nastolan yhdistymisavustuksesta ja tämä rahoitus kesti vuoden 2018 loppuun. Itse aloitin starttivalmennuksessa valmentajana keväällä 2016. Rahoituksen vakinaistamisessa onnistuimme yhdistymisavustuksen päättyessä.

Toiminnan ollessa määräaikaisesti rahoitettua heijastuu rahoituksen katkonaisuus työn tuloksellisuuteen. Ei välttämättä saada saatettua nuoria heille sopiviin palveluihin, vaan jakso päättyy kesken. Se hyvä, joka on jo saavutettu, menetetään. Nuoren kanssa on luotava luottamuksellinen suhde, jotta sitoutuminen toimintaan olisi niin hyvää kuin mahdollista. Tämä on vaikeaa, jos ei tiedä, onko palvelu olemassa vielä jatkossakin. Palvelu saattaa olla useamman kuukauden vajaalla käytöllä, koska ei voida tehdä uusia sopimuksia, kun ei tiedetä, jatkuuko palvelu vai ei. Sitten kun taas jatkuu, vie tiedottaminen siitä oman aikansa. Epävarmuus toiminnan jatkumisesta vaikuttaa myös työntekijän jaksamiseen työssä, joka vaatii välillä muutenkin paljon. Toki työ myös antaa paljon esimerkiksi nuorten edistyessä elämäntilanteessaan.

Lahdessa starttivalmennus vakinaistui kaupungin rahoittamaksi toiminnaksi vuoden 2019 alussa. Olemme siitä erittäin hyvillämme. Lahdessa starttivalmennus on tällä hetkellä kaupungin yksi matalimman kynnyksen palveluista ja kysyntä ylittää tarjonnan jatkuvasti. Toimintaamme annettu rahoitus on maksanut itsensä takaisin niiden nuorten myötä, joiden elämän tilannetta olemme starttivalmennuksessa saaneet parannettua ja katkaistua heidän syrjäytymiskierteensä. Meiltä starttivalmennuksesta on moni nuori edennyt ammatillisiin opintoihin ja muutamia nuoria myös avoimille työmarkkinoillekin, vaikka he ovatkin vähemmistössä. On myös nuoria, jotka pitkän starttivalmennusjakson jälkeenkään eivät vielä kykene opintoihin tai työelämään ja heidän kohdallaan etsitään palvelu, joka vie heitä eteenpäin omassa tilanteessaan kohti opintoja tai työtä.

Toivon todella, että nyt kuntavaaleissa valittavat valtuutetut ovat yhtä rohkeita ja kauaskatseisia kuin Lahden päättäjät olivat syksyllä 2018. Starttivalmennus turvaa monelle nuorelle mahdollisuuden tavalliseen elämään. Pitää olla monenlaisia palveluita tarjolla, kuten nuoriakin on monenlaisia.

Piia Koskimaa

Starttivalmentaja

Lahden kaupungin nuorisopalvelut

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry