Esimiehenä etsiville nuorisotyöntekijöille

Meidän yhdistyksessä etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta toimii samoissa tiloissa, joka mahdollistaa tiiviin yhteistyön arjessa. Lisäksi se tekee minulle myös mahdolliseksi sen, että voin olla konkreettisesti läsnä esimiehenä työskentelyssä. Mitä tämä tarkoittaa meidän kaikkien työssämme? Monitaitoset ry on työpajayhdistys, joka hallinnoi Pielaveden kunnassa myös etsivää nuorisotyötä.


 

Etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajan yhteistyö
Etsivästä nuorisotyöstä ohjautuu tehokkaasti nuoria työpajalle ja he ovat myös tarvittaessa nuoren rinnalla työpajajakson alkutaipaleella. Tuttu etsivä tuo turvaa nuorelle uuden äärellä ja näin nuoren sitoutuminen työpajatyötyöskentelyyn tuottaa parempia tuloksia. Meillä etsivät ovat tarpeen mukaan myös konkreettisesti työpajalla nuoren kanssa, jos tämä katsotaan tarpeelliseksi sitoutumisen kannalta ensimmäisien viikkojen aikana. Nuorten työpajan ja etsivä nuorisotyön asiakkaiden kanssa järjestetään myös yhteisiä retkiä ja matkoja ja pyritään lisäämään nuorten yhteisöllisiä ja sosiaalisia taitoja toimia ryhmässä. Etsivillä on merkittävä rooli olla tukena myös nuorten työpajaohjaajalle ja he voivat jakaa keskenään ajatuksia niin työstä kun nuorten tilanteistakin.

Esimiehen ja etsivä nuorisotyön yhteistyö
Vuorovaikutus on saumaton ja olen läsnä heidän työskentelyssään lähes päivittäin. Vastuutan etsiviä paljon oman työnsä suunnittelussa ja toteutuksessa, ovathan he työnsä parhaita asiantuntijoita. Siitä huolimatta käymme läpi kokonaisuutta ja yksittäisiäkin tapauksia tarvittaessa yhdessä. Pyrin olemaan tukena, kun sitä tarvitaan, mutta myös pysymään tarvittavan etäällä antaen heille työrauhan omassa työssään. Pyrin vahvistamaan heidän luottamustaan tekemäänsä työhön. Kuuntelemaan ja tukemaan henkisesti, kun asiat ovat solmussa ja auttaa jäsentämään asioita taas oikeille raiteille, jos on vaarassa sokeentua omalle työlleen. Aina asiat eivät ole niin helppoja ja aina nuoret eivät ole niin helppoja. Monesti auttaa, kun saa vaan puhua ääneen ja on joku, joka kuuntelee. Myös minun tehtäväni siis tässä työyhteisössä on kuulla ja kuunnella, vaikka etsivät työparinakin käsittelevät paljon asioita keskenään. Oveni pitää olla avoimena ja minun täytyy mahdollistaa se, että kun asiat ovat mielenpäällä, niin ne saa purkaa siinä hetkessä, eikä ensi viikolla.

Sitten se kurjempi puoli. Joudun tiukasti istumaan rahakirstun päällä ja pitää huolta siitä, että yhdistyksellä on toimintaedellytykset. Etsivien rahoitus on todella niukka ja usein joudun eväämään asioita, joita etsivät haluaisivat tuoda työnsä tueksi. Onneksi olemme kuitenkin yhdessä saaneet ratkaistua erilaisin vaihtoehdoin tilanteet siten, että työn laatu ei ole kärsinyt.

Ennen ja nyt
Ennen vuotta 2015, kun etsivät, työpaja ja esimies toimivat eri tiloissa, ei yhteistyötä voi verratakaan tähän päivään. Etsivät tekivät omat työnsä ja työpaja ja esimies pääsääntöisesti omansa. Ero toimintatavoissa ja työn tehokkuudessa on huomattava tilajärjestelyjen jälkeen. Tästä on hyötynyt kaikki, niin asiakkaat, kun me työntekijätkin. Tullut hyöty on konkreettista, henkistä, taloudellista ja tehokasta. Näin esimiehen näkökulmasta, kun saat olla läsnä, ymmärrät paremmin ja pystyt reagoimaan asioihin paremmin. Olet kiinni hetkessä ja oikeassa arjessa. Näin esimiestyöskentelykin on huomattavasti helpompaa ja uskon, että etsivilläkin on tunne, että heillä on esimies, joka tuntee heidän työnsä ja on heidän tukenaan.

Kirjoittanut,
Titta Raitanen
toiminnanjohtaja
Monitaitoset ry

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry