Bemötandets makt

Har du tänkt på att du som jobbar med ungdomar har makten att påverka.. påverka hur er träff kommer att gå.. påverka hur förhållandet mellan er kommer att se ut.. påverka om ungdomen kommer att vilja träffas igen.. och framför allt påverka ungdomens motivation.

Du – jag – vi har den makten genom vårt bemötande!

De ungdomar du möter i ditt jobb har troligen blivit utsatta för dåligt bemötande otaliga gånger. Situationer där den unga blivit nedvärderad, inte blivit tagen på allvar, inte trodd och dömd på förhand. En ungdom som mår bra i grunden klarar dessa situationer, men de som kämpar med olika svårigheter kan bli starkt påverkade av ett dåligt bemötande.

Alla är värda att få ett bra bemötande och vi som jobbar med unga måste ta ansvar för detta! Vi ska tro på ungdomarna, ta dem på allvar, lyssna, respektera och ha en öppen välkomnande attityd. Bemötande handlar om hur vi tar emot den unga.  Om vårt kroppsspråk, om hur vi hälsar, tittar i ögonen, vårt tonfall och vårt engagemang till de unga. Artighet, vänlighet och hjälpsamhet ger en bra grund för gott och respektfullt bemötande. Det är viktigt att vi förstår och är medvetna om vad vi gör och hur vi är. Vårt beteende och förhållningssätt påverkar den vi möter – oavsett om det är en ungdom, medmänniska, arbetskamrat eller samarbetspartner.

När en ungdom kommer på sitt första besök kan de uppleva rädsla, osäkerhet och vara tveksamma. Dessa känslor kan upplevas för att de minns alla de gånger när bemötandet varit dåligt och ingen lyssnat. Beroende på hur vi ger det första intrycket så lägger vi grund för det fortsatta förhållandet. Bra bemötande kan vara den nyckel som ungdomen behöver för att våga berätta och be om hjälp, samt motiveras till att ta itu med svåra saker.

Vad är det värsta som kan hända om vi anstränger oss att ge ett bra bemötande? Vi förlorar inget utan kan istället vinna tillit och göra någon på gott humör!

Så tänk efter – ger DU ett bra bemötande till dina medmänniskor?

Camilla Sjöskog
Uppsökande ungdomsarbetare vid After Eight i Jakobstad
Koordinator för svenskspråkigt uppsökande ungdomsarbete

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry