AVI: Huomioitavaa nuorisoalalla 1.6. alkaen

Aluehallintovirasto on 22.5. lähettänyt kirjeen nuorisotoimijoille. Kirjeessä todetaan, että hallituksen linjausten mukaisesti koronavirukseen liittyviä rajoituksia puretaan asteittain ja hallitusti 1.6. alkaen. Tartuntojen leviämistä pyritään edelleen estämään. Rajoituksia purettaessa nuorisotyössä ja -toiminnassa on huomioitava: 

  • Tilojen avaaminen tavanomaiselle toiminnalle on mahdollista. 
  • Nuorisotilatoiminnan käynnistämisessä, etsivässä nuorisotyössä ja nuorten työpajatoiminnassa on otettava huomioon seuraavat suositukset: 
  • Toimintaan voi osallistua vain oireettomana 
  • Suositeltua turvaväliä (1–2 m) noudatetaan 
  • Hyvää käsi- ja yskimishygieniaa noudatetaan 
  • Työterveyslaitoksen siivousohjeet huomioidaan 
  • Annetaan osallistujille tarvittavat ohjeet ja huolehditaan niiden noudattamisesta 
  • Toimitaan niin, että sairastumistapauksissa altistuneet voidaan jäljittää 
  • Kokoontumisrajoitusta yleisötilaisuuksien ja julkisten kokoontumisten osalta lievennetään nykyisestä 10 henkilöstä enintään 50 henkilöön.  
  • 50–500 henkilön yleisötilaisuuksia sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan erityisjärjestelyin järjestää, jos turvallisuus voidaan varmistaa asiakasmäärien rajaamisen, turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksen avulla.  

Kirjeessä ei anneta yksityiskohtaisia ohjeita toiminnan järjestämiseen liittyviin kysymyksiin. 

Ratkaisut esim. tilojen käyttöön ja palveluiden järjestämistapaan voidaan tehdä paikallisesti. Paikalliset tartuntataudeista vastaavat viranomaiset voivat tartuntatautilain 9 §:n mukaisesti avustaa näissä paikallisissa ratkaisuissa. 

AVI toteaa, että poikkeustila on osoittanut, että nuorten kohtaaminen uusin, digitaalisin välinein ja etämenetelmin on onnistunut hyvin ja sille on paikkansa myös jatkossa. Eri menetelmiä voidaan käyttää rinnakkain ja kehittää edelleen nuorten etu ja paikalliset olosuhteet huomioiden. AVI katsoo, että nuorisotyön merkitys hyvinvointia tukevana työnä on poikkeusaikana korostunut. 

Lue tarkemmin AVIn kirjeestä nuorisoalalle: Huomioitavaa nuorisotyössä ja -toiminnassa ja Faktorer att beakta i ungdomsarbetet och ungdomsverksamheten

Tutustu myös AVI:n verkkosivuilta löytyviin kysymyksiin ja vastauksiin.

Tutustu myös OKM:n ja THL:n Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumistenyhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä.

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry