Arki innostavana oppimisympäristönä

Nuorten työpajoilla ja Martoilla on pitkä yhdessä tekemisen historia, jota ohjaa yhteinen tavoite tukea nuorten toimijuutta. Marttojen Arki sujuvaksi -toiminnassa nuoret pääsevät tutustumaan ruuanlaittoon, siivoukseen ja oman talouden suunnitteluun ilman epäonnistumisen pelkoa. Viime vuonna Marttojen Arki sujuvaksi -toiminnassa eri puolilla Suomea oli mukana yli 300 nuorta. Piia Aho ja Päivi Känsälä Arki sujuvaksi -toiminnasta kertovat hyvää palautetta nuorilta saaneista arjen taitojen kursseista, joilla voi nyt suorittaa jopa osaamispisteitä.

Nuorten työpajoilla ja Martoilla on pitkä yhdessä tekemisen historia, jota ohjaa yhteinen tavoite tukea nuorten toimijuutta. On havaittu, että arjen taitoja harjoitellessa vahvistuu myös nuoren itseluottamus ja oman elämän hallinnan tunne. Kun nuori huomaa osaavansa lukea reseptiä ja saa aikaan herkullisen aterian, suoristuu samalla myös ryhti ja suu piirtyy hymyyn: “Minä onnistuin!”

Marttojen Arki sujuvaksi -toiminnassa nuoret pääsevät tutustumaan ruuanlaittoon, siivoukseen ja oman talouden suunnitteluun ilman häpeän tunnetta tai epäonnistumisen pelkoa. ”Mukavaa oli ja ei liikoja odoteta tai tunnu että olisi pakko suoriutua täydellisesti”. Arjen taitojen oppiminen ja vahvistaminen luovat perustan hyvinvoivalle elämälle.

Nuorilla on paljon tärkeitä taitoja, joita he eivät ehkä itse ole osanneet ottaa käyttöön tai huomanneet niiden arvoa. Martan kannustava lause, joka tekee nuoren osaamisen näkyväksi, saattaa kantaa vielä vuosienkin jälkeen – vaikka silloin, kun tulee putsattua se keittiön uuni tai kengät Marttojen opeilla. Elämän vastatuulissa saattaa unohtua arjen sujumisen tärkeys. Ratkaisut isompiinkin ongelmiin löytyvät yllättävän usein perusarjen kuntoon laittamisesta.

Oppimista arjen tilanteissa ja ympäristöissä

Terveellisistä elämäntavoista ja taloudenhallinnasta tuputtaminen tai hyötypuhe harvoin toimivat. Niiden sijaan meidän tulee rakentaa oppimiseen ja uteliaisuuteen innostava ympäristö ja kulttuuri. Tämä onnistuu pajoilla, kauppakeskuksissa, ihan kaikkialla arjessa. Voisimmeko ajatella niin, että tehokas ja motivoiva oppiminen tapahtuisi osana ihan tavallisia arjen tilanteita, yhdessä toisten kanssa?

Martat ovat viimeisen vuoden aikana rakentaneet perinteisten kurssiryhmien pohjalta osaamispisteytettyjä valmennuksia, joissa nuoret voivat suorittaa osaamispisteitä (1–2 osp). Valmennuksissa edelleen kokataan, pyykätään ja puhutaan kuluttamisesta, mutta oppimisen tavoitteet ovat selkeästi määritettyjä. Moni ei heti ajattele, että kokatessa opitaan ravitsemuksesta ja keittiötaidoista, hygieniaosaaminen on kemiaa ja työelämätaitoja, ja että kuluttaminen liittyy vahvasti yhteiskuntatieteeseen.

Valmennukset on rakennettu niin, että esille nousevat uteliaisuus, yhdessä tekeminen ja onnistuminen. Parhaimmillaan onnistumisten kautta pajalaisten omakuva oppijana alkaa muuttua.

Me Martat olemme nostaneet keskiöön oppimisen ja onnistumisen kokemusten näkyväksi tekemisen. Oman osaamisen ja oppimisen tunnistaminen ei ole meihin sisäänrakennettu taito vaan vaatii harjoittelua ja ammattilaisten tukea. Kun oppimista ja onnistumista tuodaan esille osaksi nuorten arkea ja siitä keskustellaan, olemme jo pitkällä. Osaamispisteet tuovat vielä osaltaan oppimista näkyväksi ja konkreettisen hyödyn tulevaisuudessa.

Nuoret kertovat oppineensa kotiruoan valmistusta ja talouden hallintaa

Viime vuonna Marttojen Arki sujuvaksi -toiminnassa eri puolilla Suomea oli mukana yli 300 nuorta, sekä lähi- että etätoteutuksena. Nuoret kertoivat oppineensa kurssilla helpon ja edullisen kotiruoan valmistusta (4,1/5) ja alkoivat seurata enemmän omaa rahankäyttöä (3,5/5).

Tulokset ovat aina olleet parempia lähikursseilta, mutta etätoimintakin on ollut monen nuoren mielestä hyvä vaihtoehto silloin, kun ei ole ollut mahdollista kokoontua fyysisesti yhteen. Saatu palaute kannustaa meitä kehittämään toimintaa edelleen nuorten arkea tukevaksi.

Lisätietoa Marttojen opinnollistetuista kursseista: www.osaamiskiekko.fi.

Piia Aho, asiantuntija
Päivi Känsälä, asiantuntija
Arki sujuvaksi-toiminta, Marttaliitto

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry