AMOSAA-webbplattformen lanseras i november för att göra verkstädernas och utbildningsanordnarnas samarbete smidigare

I samarbetet mellan verkstäder och anordnare av yrkesutbildning har det redan länge talats om att utarbeta rapporter om identifierade lärmiljöer. En rapport har varit verkstadens sätt att berätta för utbildningsanordnaren (Och den potentiella studeranden!) om vilka möjligheter som kan erbjudas gällande alternativa lärmiljöer. Rapporter har utarbetats med hjälp av olika verktyg, av vilka bl.a. Paikko är ett bekant begrepp inom verkstadsgemenskapen. Med tanke på att göra samarbetet så smidigt som möjligt har det i vilket fall som helst konstaterats att verkstäderna och utbildningsanordnarna borde använda samma verktyg.

Into har därför inlett ett samarbete med Utbildningsstyrelsen gällande webbplattformen AMOSAA. På plattformen finns redan utbildningsanordnarnas beskrivningar på yrkesprovsmiljöerna och följande naturliga steg i processen blir därmed att få verkstäderna med. Arbetet görs genom att pejla lärmiljöerna mot examensgrunderna (ePerusteet) t.ex. med hjälp av samma verktyg som tidigare, men i fortsättningen kan uppgifterna alltså matas in även på AMOSAA för att maximera synligheten.    

Into startade i september ett pilotprojekt med några verkstäder och Utbildningsstyrelsen kring AMOSAA. Tanken är bl.a. att utarbeta användarvänliga instruktioner för att försäkra att ibruktagandet av plattformen fungerar smärtfritt. I fortsättningen kommer Into att fungera som plattformens upprätthållare för verkstädernas del, vilket innebär bl.a. ansvar över lösenordsadministrationen.

AMOSAA lanseras för verkstäderna i samband med Synergiaseminaari den 5 november 2020. Into rekommenderar varmt att verkstäderna tar i bruk plattformen och ställer frågan om det lönar sig att bli utanför? För att öppna nya dörrar krävs inte alltid ett stort besvär!

Läs mer om Synergiaseminaari.

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry