AMOSAA-alusta helpottaa työpajojen ja koulutuksen järjestäjien yhteistyötä

Työpajojen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien yhteistyössä on jo kauan puhuttu oppimisympäristöjen tunnistamisraporttien laatimisesta. Tunnistamisraportti on pajan tapa kertoa koulutuksen järjestäjälle ja potentiaaliselle opiskelijalle siitä, miten kyseinen työpaja toimii vaihtoehtoisena oppimisympäristönä. Raportteja on laadittu erilaisten työkalujen avulla, joista mm. Paikko on tullut työpajayhteisölle tutuksi. Yhteistyön sujuvuuden kannalta olisi kuitenkin parasta, jos samat työkalut olisivat käytössä sekä pajoilla että oppilaitoksissa.

AMOSAA on Opetushallituksen ylläpitämä verkkoalusta, jonne koulutuksen järjestäjät ovat vieneet mm. kuvauksia näyttöympäristöistä ammatillisten tutkintojen perusteisiin (ePerusteet) peilaten. Nyt työpajoille on avattu mahdollisuus syöttää järjestelmään raportteja vaihtoehtoisista oppimisympäristöistä. Tunnistamisraportin laatimiseen liittyvän perustyön voi edelleen tehdä esim. hyödyntäen PAIKKO-työkalua, mutta ajatuksena on, että valmiin tunnistamisraportin tietyt osat viedään AMOSAA:han, jolloin päästään samalle alustalle koulutuksen järjestäjien kanssa ja saadaan raportille näkyvyyttä. Muutama paja on jo syöttänyt tietojaan alustalle ja nyt mahdollisuutta tarjotaan kaikille Inton jäsenorganisaatioille.

Into pilotoi AMOSAA:ta muutaman työpajan ja Opetushallituksen kanssa syys-lokakuussa 2020. Pilotoinnin aikana tehtiin ohjeistus siitä, miten pajat voivat ottaa AMOSAA-alustan käyttöönsä mahdollisimman helposti. Into toimii alustan ylläpitäjänä työpajojen osalta hallinnoiden mm. pajoille jaettavia käyttäjätunnuksia. Työpajojen ei kannata jättää alustaa hyödyntämättä opinnollistamistyössä. Pienellä vaivalla on mahdollista avata uusia ovia!

Mikäli haluatte liittyä AMOSAA:ta hyödyntävien pajojen joukkoon, ole yhteydessä:

Peter Pahlman,
asiantuntija, opinnollistaminen
050 576 1147
peter.pahlman@intory.fi

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry