Aluehallintoviraston suositukset nuorisotyön toimijoille

Nuorisotyö nuorten tukena poikkeustilassa 18.3.–13.4.2020 – aluehallintoviraston suosituksia nuorisotyön toimijoille

Aluehallintovirasto on laatinut suositukset nuorisotyön toimijoille 18.3.–13.4.2020 välisen poikkeustilan ajaksi. Suosituskirje on toimitettu nuorisotyön toimijoille. 

Lähikontaktissa tehtävän työn sijaan aluehallintovirastot kannustavat nuorisotyöntekijöitä siirtymään etätyöhön, verkkopohjaisille alustoille ja hyödyntämään sosiaalista mediaa nuorten kanssa työskenneltäessä. Jos nuoren tapaaminen on välttämätöntä, molempien tulee olla oireettomia ja noudattaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeistuksia. 

Aluehallintovirastot tekevät vuoden 2020 valtionavustuspäätökset mahdollisimman nopeasti. AVI on yhteistyössä keskeisten viranomaisten kanssa ja välittää kentältä saamaansa tilannetietoa eteenpäin. 

Aluehallintovirasto suosittelee nuorten työpajatoiminnalle: 

  • Nuorten työpajatoimintaa jatketaan valtioneuvoston määräykset ja suositukset huomioiden. 
  • Työpajatoimintaa voidaan toteuttaa esimerkiksi etävalmennusta ja verkkopohjaisia ratkaisuja hyödyntäen. Lähikontaktissa tapahtuvaa valmennusta on syytä harkita tarkoin. 
  • Työpajojen tulee tarkastaa yhteistyötahojen kanssa tehdyt sopimukset sekä valmennettavien sopimukset ja olla yhteydessä lähettäviin tahoihin sekä sopia valmennuksen jatkamisen mahdollisuudesta uudella tavoin. 
  • Mikäli työpajatoiminta keskeytetään tai toimintaa muutetaan oleellisesti, on otettava yhteyttä aluehallintovirastoon. Muutokset voivat johtaa avustuksen palauttamiseen.  

Aluehallintovirasto suosittelee etsivälle nuorisotyölle: 

  • Etsivää nuorisotyötä jatketaan valtioneuvoston määräykset ja suosituksen huomioon ottaen. 
  • Valtionavustus on tarkoitettu nuorisolaissa (1285/2016) säädetyn etsivän nuorisotyön tukemiseen ja se on kohdennettu etsivän nuorisotyön palkkauskustannuksiin.  
  • Mikäli etsivä nuorisotyö päätetään keskeyttää tai toimintaa muutetaan oleellisesti, on otettava yhteyttä aluehallintovirastoon. Muutokset voivat johtaa avustuksen palauttamiseen. 

Suositukset nuorisotyön toimijoille

Rekommendationer för ungdomsarbetare

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry