Aina nuoren puolella ja yhdessä nuoren kanssa – myös vaikuttamistyössä

Nuorisolain tavoitteena on muun muassa edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia, edistää nuorten yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja oikeuksien toteutumista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Myös lain puitteissa etsivän nuorisotyön tehtäväksi luetaan nuoren yhteiskunnallisen osallisuuden lisääminen sekä vahvistaminen. Osallisuus on sitä, että tuntee kuuluvansa johonkin yhteisöön. Tässä blogissa etsivä nuorisotyöntekijä Miamaija Kurtakko Nakkilasta pohtii vaikuttamista osana etsivän työnkuvaa.

Kuvituskuva
KUVA © Laura Oja / Noon Kollektiivi

Elämme tällä hetkellä suoritusyhteiskunnassa, jossa jopa rentoutuminenkin on suorittamista. Vähäisillä voimavaroilla oleva nuori saattaa kokea riittämättömyyden tunnetta ja sitä kautta saattaa herätä ajatus:

Miks mä pitäisin meteliä mun mielipiteistä, kun ei sitä kumminkaan kukaan kuuntele vakavasti? Ja osaanko mä edes olla tarpeeksi vakuuttava?

Tässä korostuu etsivän nuorisotyön rinnalla kulkeva työote. Me etsivät olemme läsnä ja kuuntelemme, mitä nuorelle ihan oikeasti kuuluu. Autamme viemään hänen mielipiteitään eteenpäin.

Etsivässä nuorisotyössä tapahtuva vaikuttamistyö on olennainen osa tätä, sillä se nostaa esiin nuorten tarpeet ja mahdollistaa heidän ääniensä kuulumisen yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Kun täytyy pyöräyttää isompi vaihde vaikuttamistyöhön, me etsivät lähdemme vaikka Eduskuntatalon edustalle puolustamaan nuorten ääntä!

Etsivän nuorisotyön keskeisin viesti on, että kenenkään ei tarvitse selviytyä yksin. – Etsivällä nuorisotyöllä on ainutlaatuinen mahdollisuus nostaa esiin kohtaamiensa nuorten ääntä ja kokemuksia.
Etsivän nuorisotyön käsikirja – Into

Entä jos vaikuttamistyötä ei tehtäisi etsivässä nuorisotyössä?

Ajatellaanpa hetki mustavalkoisesti. Ilman vaikuttamistyötä nuoret kokevat, että heidän mielipiteillään, näkemyksillään ja tarpeillaan ei ole merkitystä yhteiskunnassa. Kun nuorten näkökulmia ei oteta huomioon päätöksenteossa, heidän tarvitsemansa palvelut heikentyvät.

Ilman vaikuttamismahdollisuuksia nuorilla on vähemmän mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämäänsä ja yhteisöönsä. Tämä taas lisää syrjäytymisen riskiä. Ilman nuorisotyön vaikuttamistyötä nuorisotyön ammattilaiset ja päättäjät eivät ole tietoisia nuorten todellisista tarpeista ja esimerkiksi palveluiden ja tukitoimien kehittäminen ja saatavuus vääristyy.

Ilman vaikuttamistyötä nuoret eivät opi tärkeää taitoa vaikuttamisesta ja vuorovaikutuksesta.
Vaikuttamistyön puute siis vaikuttaa kielteisesti nuorten osallisuuteen, hyvinvointiin ja yhteiskunnalliseen osallisuuteen ja kehitykseen. Ja mitäs se nuorisolaki sanoikaan tästä?

Nyt voidaan lopettaa mustavalkoajattelu. Vai voidaanko?

Vaikuttamistyö on toimintaa, jolla yritetään vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin, päätöksentekoon, yhteiskunnallisiin asioihin ja saada aikaan muutoksia. Tarkoituksena on edistää tiettyä näkemystä, arvoja ja tavoitteita. Mustavalkoajattelulla on siis puolensa.

Jos ei ajateltaisi ”mitä tapahtuu, jos kaikki menee perseelleen” ei voida myöskään ajatella ”mitä jos kaikki kääntyy parhain päin”. Kolikolla on kaksi puolta ja vaikuttamistyöllä yritetään saada näkyviin myös se kolikon toinen puoli.

Onko vaikuttamistyössä aina pakko puhua kameralle tai yleisölle ääneen?

Ei todellakaan! Sosiaalinen media on tehnyt vaikuttamistyön helpoksi. Näitkö jonkun kantaaottavan videon tai postauksen? Jaa se omilla kanavillasi!

Näin kyseinen kannanotto saa enemmän silmäpareja ja puhetta aiheen ympärille.

Jokaisella on oikeus vaikuttaa itseään ja yhteisöään koskeviin asioihin. Jokaisen ääni on tärkeä, oli se sitten itse käytetty tai esimerkiksi etsivän kautta viety eteenpäin.

Miamaija Kurtakko
Etsivä nuorisotyöntekijä, Nakkilan kunta

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry