Tulosta sivu

Työpajojen ja etsivän nuorisotyön yhteistyön kehittäminen Ohjaamojen kanssa – raportti kyselytuloksista

21.1.2019

 

TPY toteutti syksyllä 2018 työpajojen ja etsivän nuorisotyön toimijoille suunnatun kyselyn Ohjaamojen kanssa tehdystä yhteistyöstä. Kyselyyn saatiin yhteensä 139 vastausta. Kyselyn perusteella toteutettu yhteistyö on varsin moninaista vaihdellen tiedotuksesta yhteisiin asiakasprosesseihin.

Sekä työpajatoimijat että etsivät pitävät Ohjaamo-yhteistyön kehittämistä tarpeellisena. Etsivän nuorisotyön näkökulmasta olennaisin yhteistyön kehittämistarve liittyy työnjaon ja roolien selkiyttämiseen, varsinkin toimittaessa osana Ohjaamo-rakennetta esimerkiksi päivystysten kautta. Työpajatoiminnan näkökulmasta yhteistyön tärkein kehittämiskohde on nuorten työpajoille ohjautuminen. Moni vastaaja toi esille, että ohjautuminen Ohjaamoista työpajoille on hyvin vähäistä suhteessa työttömien nuorten määrään. Työpajatoimijat ja etsivät olivat myös huolissaan, tavoittavatko Ohjaamot riittävästi haasteellisessa elämäntilanteessa olevia nuoria. Tärkeänä pidettiin lisäksi Ohjaamojen seutukunnallisuuden lisäämistä ja monialaisuuden vahvistamista.

Kyselyn perusteella etsivän nuorisotyön, työpajatoiminnan ja Ohjaamon tehtäviä ja rooleja on tarvetta tarkastella paikallisesti yhdessä, ja hakea sitä kautta alueellista palveluverkostoa ja nuoria parhaiten tukevat ratkaisut. Työnjaon selkiyttämiseksi tarvitaan yhteistä palvelutarpeiden ja palvelujen mahdollisten päällekkäisyyksien kartoitusta, yhteistyökäytäntöjen jäsentämistä myös sopimuksin sekä molemminpuolisia yhteistyötä tukevia verkosto- ja työryhmäjäsenyyksiä.

Lue raportti