Työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön vaikuttavuus. Työkaluna sosiaalisen vahvistumisen Sovari-mittari

Julkaisutyyppi: Julkaisu

Julkaisu on käytännön läheinen opas Sovari-mittarin käyttöön työpajoilla ja etsivässä nuorisotyössä.

Julkaisu avaa sosiaalisen vahvistamisen periaatteet ja osa-alueet työpajoilla ja etsivässä nuorisotyössä ja kertoo miten Sovaria käytetään. Julkaisu neuvoo selkein esimerkein, miten Sovarin tuottamaa tietoa voi hyödyntää.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry