Tiedonhallinnan nyky- ja tavoitetila työpajakentällä. Kohti toimintaa tukevaa ja verkottunutta tiedonhallintaa

Julkaisutyyppi: Julkaisu

TPY:n Tiedonhallinnan kehittämiskokonaisuudessa (2014–2015) laaditun selvityksen kirjoittanut asiantuntija Santtu Sundvall on tehnyt selvitystyön tiiviissä yhteistyössä työpajakentän ja keskeisten sidosryhmien kanssa.

Selvityksen aineistona on lähes 50 teemahaastattelua ja sitä täydentävä sähköpostikysely. Selvityksessä kuvataan tiedonhallinnan nykytilaa ja hahmotetaan sen tavoitetilaa sekä esitetään konkreettisia kehittämisehdotuksia.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry