Tekemällä oppimisen tarjoamat mahdollisuudet. Ratkaisuja Euroopan 6 604 000 NEET-nuoren kohtaamiseen

Julkaisutyyppi: Vaikuttamismateriaali

Paving the way -hankkeessa (Erasmus) tuotettu artikkeli osaamisen tunnistamisen hyödyistä työpajojen vaikuttamistyötä varten.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry